Ласкаво просимо на офіційний сайт кафедри Системотехніки!

Кафедра системотехніки (СТ) – випускова кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Системотехніка – це науковий напрямок, що вивчає з позицій системного аналізу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-управляючих систем. Системотехніка дозволяє визначити і пояснити спосіб дії системи будь-якої природи.

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

122 – Комп’ютерні науки;
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалаври:
Спеціальність 122 – освітня програма «Комп’ютерні науки та технології» (з викладанням фахових дисциплін англійською мовою, за вибором студентів);
Спеціальність 151 – освітня програма  «Системна інженерія».

Магістри:
Спеціальність 122 – освітні програми  «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;
Спеціальність 151 – освітня програма  «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії:
Спеціальності 122  та 151.

Наукові напрями кафедри:

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних інформаційних та організаційно-технічних систем;
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів;
  • Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.