Безкоровайний Володимир Валентинович, професор кафедри системотехніки, голова спеціалізованої вченої ради, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор.

Освіта та кар’єра

1979 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1989 р. – кандидат технічних наук. Дисертацію захищав у ХІРЕ за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

2005 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2006 р. – професор кафедри системотехніки.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1983 р. – молодший науковий співробітник кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1984 р. – асистент кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1989 р. – старший викладач кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1989 р. – доцент кафедри системотехніки (ХІРЕ);

з 2003 р. до теперішнього часу – професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: Математичне моделювання; Моделювання систем; Комп’ютерне моделювання динаміки систем; Технології проектування та реінжинірингу великомасштабних об’єктів.


Наукова діяльність

З 1982 по 2017 рік був виконавцем або керівником розділів науково-дослідних робіт, зокрема: «Розроблення комплексу математичних моделей соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням ефективності використання інфраструктури та комунальних ресурсів», «Розроблення принципів, методології проектування та створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень при управлінні соціально-економічним розвитком регіону», «Розробка теоретичних основ проектування систем підтримки прийняття рішень при управлінні соціально-економічним розвитком регіону», «Розробка  математичних моделей і методів системного структурно-топологічного синтезу регіональних територіально розподілених об’єктів»,  «Структурний синтез територіально розподілених об’єктів в умовах неповної визначеності даних», «Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів».

З 1996 по 2015 р. –вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

З 2015 р. –  голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 з захисту докторських та кандидатських дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Напрями наукової діяльності: проектування та реінжиніринг територіально розподілених об’єктів; математичне моделювання; багатокритеріальне оцінювання та прийняття рішень.


Нагороди та премії

Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001.


Публікації та патенти

Має понад 200 публікацій, у тому числі – 3 монографії.