Ребезюк Леонід Миколайович

Ребезюк Леонід Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Doctor of Philosophy (PhD) of Technical Sciences, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Міністерства освіти і науки (МОН) України.Адреса: Україна, 61166, Харків, пр. Леніна, 14, тел. (+38)-057-702-10-06.E-mail: leonidos_60@ukr.net Освіта 1997 – Доцент за кафедрою конструювання електронно-обчислювальних машин, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ).1994 – Кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.06 –  автоматизовані системи управління. Тема дисертації – “Цифро-аналогові структури з обробки багатовимірних сигналів в автоматизованих системах управління”.1982 – Інженер-системотехнік, Вінницький політехнічний інститут (ВПІ), спеціальність – «Електронні обчислювальні машини». Тема дипломної роботи – «Самокорегуючий послідовно-паралельний АЦП на основі кодів “золотої” p-пропорції». Навчальна роботаЛекційні курси: «Цифрова обробка сигналів», «Периферійні засоби автоматики», «Комп’ютерні технології проектування систем автоматики», «Проектування комп’ютеризованих систем управління», «Розробка та експлуатація САПР комп`ютерних систем», «Основи наукових досліджень»уНаукова роботаНаукові інтереси: розробка завадостійких методів та алгоритмів одновимірного пошуку точки екстремуму унімодальної функції в умовах дії певних видів випадкових збурень;  створення теорії дискретних деревоподібних автоматів з псевдовипадковими переходами із одного стану в інший; математичне моделювання об’єктів та систем управління.Наукові та технічні досягнення: математична модель задачі одновимірного пошуку (точки екстремуму унімодальної функції) в умовах дії випадкових збурень; математична постановка задачі синтезу завадостійких методів одновимірного пошуку; методи та алгоритми формування віртуальних послідовностей; методи та алгоритми одновимірного пошуку, завадостійкі до нерегулярних або до регулярних послідовностей, в яких випадковою величиною є тривалість викиду; послідовні методи та алгоритми одновимірного пошуку, що є завадостійкими до несиметричних та симетричних нерегулярних послідовностей, в яких інтервал часу між сусідніми викидами послідовності є випадковою величиною; паралельно-послідовні алгоритми одновимірного пошуку, що є завадостійкими до несиметричних нерегулярних віртуальних послідовностей; приклади побудови завадостійких до різних (несиметричних/симетричних нерегулярних/регулярних) віртуальних послідовностей алгоритмів одновимірного пошуку; постановка задачі та синтез нових методів захисту інформації в дискретному каналі на основі стійких до періодичних завад алгоритмів одновимірного пошуку; структура дискретних автоматів з псевдовипадковими переходами із одного стану в інший та методи захисту інформації на їх основі; датчики віртуальних завад, що використовуються для організації функціонування дискретних автоматів.Підготовка кадрів. Відкрита аспірантська підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Публікації та патенти Понад 50 публікацій, винахід, 2 навчальних посібники с грифом МОН України.Серед них:1. Устройство обработки информации. А.с. 1821800 СССР. Бюл.инф.1993, №22.2. Ребезюк Л.Н. Постановка задач синтеза новых методов защиты информации / И.Н. Алипов, Л.Н. Ребезюк // Всеукраинский межведомственный научно-техн. сборник “Радиотехника”. – Харьков. ХТУРЭ, 1997. – Вып. 103. – С.60-64.3. Ребезюк Л.Н. Помехоустойчивые к А2-последовательности  алгоритмы поиска точки экстремума унимодальной функции / И.Н. Алипов, Л.Н. Ребезюк // Всеукраинский межведомственный научно-техн. сборник “АСУ и приборы автоматики”. – Харьков. ХТУРЭ, 1997. –Вып. 104. – С.123-128.4. Ребезюк Л.Н. Алгоритмы поиска точки с характерным признаком в условиях несимметричного регулярного воздействия / Н.В. Алипов, И.Н. Алипов, А.А. Охапкин, Л.Н. Ребезюк // Радиоэлектроника и информатика. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков. ХТУРЭ, 1999. – № 2. – С.101-107.5. Ребезюк Л.Н. Защита информации в дискретном канале на основе устойчивых к периодическим помехам алгоритмов поиска точки с характерным признаком / Н.В. Алипов, А.А. Охапкин, Л.Н. Ребезюк // АСУ и приборы автоматики. Всеукр. межвед. науч.-техн.  сб. – Харьков. ХТУРЭ, 1999. – Вып.109. – С.108-115.6. Ребезюк Л.Н. Датчики виртуальных помех, используемые для организации функционирования дискретных автоматов в системах защиты информации / Н.В. Алипов, И.Н. Алипов, Е.В. Булах, А.А. Охапкин, Л.Н. Ребезюк // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков. ХТУРЭ, 1999. – Вып. 111. – С.33-39.7. Ребезюк Л.Н. Структура дискретных автоматов с псевдослучайными переходами и методы защиты информации на их основе / И.Н. Алипов, Е.В. Буллах, Л.Н. Ребезюк // Радиоэлектроника и информатика. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков. ХТУРЭ, 1999. – № 4. – С.59-60.8. Ребезюк Л.Н. Последовательные алгоритмы поиска точки с характерным признаком, помехоустойчивые к несимметричным нерегулярным виртуальным последовательностям / Н.В. Алипов, И.Н. Алипов, Л.Н. Ребезюк // Радиоэлектроника и информатика. Научно-технический журнал. – Харьков. ХНУРЭ, 2003. – № 2. – С.108-112.9. Ребезюк Л.Н. Параллельно-последовательные алгоритмы поиска точки с характерным признаком, помехоустойчивые к несимметричным нерегулярным виртуальным последовательностям / Н.В. Алипов, И.Н. Алипов, Л.Н. Ребезюк, М.И. Хиль // АСУ и приборы автоматики. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков. ХНУРЭ, 2003. – Вып. 125. – С.132-139.10. Ребезюк Л.Н. Математическая модель задачи одномерного поиска в условиях случайных возмущений / И.В. Гребенник, Е.Л. Ребезюк, Л.Н. Ребезюк // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – Харьков. ХНУРЭ, 2013. – №2(81). – С. 57-60. Громадська і міжнародна діяльність Керівник студентського наукового гуртка, в рамках роботи якого ведеться підготовка команди студентів ХНУРЕ для участі в щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Член жури Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Інші відомості. Народився 20 січня 1960 року. Захоплення: спорт, подорожі.