Плани по курсам

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, 1 кредит ECTS = 36 годин

Курс 1
Осінній семестр   Весняний семестр
1. Правознавство [1.5 ECTS]
2. Історія України [2.5 ECTS]
3. Іноземна мова [3 ECTS]
4. Фізика [3 ECTS]
5. Дискретна математика [5 ECTS]
6. Вища математика [7.5 ECTS]
7. Алггоритмізація та програмування [4.5 ECTS]
8. Комп’ютерна графіка [2 ECTS]
9. Введення в комп’ютерні науки [1 ECTS]
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) [1.5 ECTS]
2. Культурологія [1.5 ECTS]
3. Іноземна мова [2.5 ECTS]
4. Фізика [3 ECTS]
5. Об’єктно-орієнтоване програмування [4.5 ECTS]
6. Вища математика [7.5 ECTS]
7. Теорія алгоритмів [3.5 ECTS]
8. Електротехніка та електроніка [3 ECTS]
9. Web-дизайн [2 ECTS]
10. Введення в комп’ютерні науки [1 ECTS]
Курс 2
Осінній семестр   Весняний семестр
1. Філософія [4 ECTS]
2. Когнітивна психологія [1.5 ECTS]
3. Іноземна мова [2 ECTS]
4. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика [4.5 ECTS]
5. Технології комп’ютерного проектування [4 ECTS]
6. Сучасна теорія управління [3 ECTS]
7. Операційні системи [4 ECTS]
8. Чисельні методи [3 ECTS]
9. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів [4 ECTS]
1. Іноземна мова [2 ECTS]
2. Екологія [1.5 ECTS]
3. Технологія створення програмних систем [4 ECTS]
4. Технології захисту інформації [3.5 ECTS]
5. Організація баз даних і знань [4 ECTS]
6. Моделювання систем [4 ECTS]
7. Методи і системи штучного інтелекту [4 ECTS]
8. Компонентне програмування (розподілені об’єктні технології) [3 ECTS]
9. Web-технології [4 ECTS]
Курс 3
Осінній семестр   Весняний семестр
1. Політологія [2.5 ECTS]
2. Іноземна мова [1 ECTS]
3. Економічна теорія [2 ECTS]
4. Системний аналіз [4 ECTS]
5. Математичні методи та дослідження операцій [4 ECTS]
6. Інтелектуальний аналіз даних [3.5 ECTS]
7. Групова динаміка і соціальна комунікація [2 ECTS]
8. Моделювання даних і маніпулювання даними [3 ECTS]
9. Объектно-ориентированный анализ в проектировании систем [3 ECTS]
10. Специализированные базы данных [5 ECTS]
11. Имитационное моделирование в проектировании компьютеризированных систем [5 ECTS]
1. Социология [2 ECTS]
2. Иностранный язык [1 ECTS]
3. Проектирование информационных систем [4 ECTS]
4. Компьютерные сети [4 ECTS]
5. Экономика и бизнес [3 ECTS]
6. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда [3 ECTS]
7. Моделирование данных и манипулирование данными [3 ECTS]
8. Сервисная архитектура программного обеспечения [5 ECTS]
9. Тестирование и оценка качества информационных систем и технологий [5 ECTS]
10. Методы статистического анализа организационных систем [5 ECTS]
Курс 4
Осенний семестр   Весенний семестр
1. Иностранный язык [1 ECTS]
2. Управление ІТ проектами [2.5 ECTS]
3. Теория принятия решений [3.5 ECTS]
4. Администрирование и сопровождение систем [4 ECTS]
5. Организация и функционирование вычислительных систем [4 ECTS]
6. Информационная и организационная поддержка процессов проектирования [3 ECTS]
7. Проектирование программной среды в информационных технологиях [4 ECTS]
8. Internet-технологии распределенной обработки информации [3 ECTS]
9. Методы и средства разработки и внедрение корпоративных систем [5 ECTS]
10. Управление поведением социальных групп [5 ECTS]
1. Информационные технологии в распределенных корпоративных системах [3 ECTS]
2. Информационные технологии реинжиниринга [4 ECTS]
3. Информационные технологии проектирования вычислительных систем [5 ECTS]
4. Управление проектами создания крупномасштабных систем [5 ECTS]

Планы по курсам

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, 1 кредит ECTS = 36 часов

Курс 1

Осенний семестр

 

Весенний семестр

1.

Правоведение

[1.5 ECTS]

2.

История Украины

[2.5 ECTS]

3.

Иностранный язык

[3 ECTS]

4.

Физика

[3 ECTS]

5.

Дискретная математика

[5 ECTS]

6.

Высшая математика

[7.5 ECTS]

7.

Алгоритмизация и программирование

[4.5 ECTS]

8.

Компьютерная графика

[2 ECTS]

9.

Введение в компьютерные науки

[1 ECTS]

 

1.

Украинский язык (по профессиональному направлению)

[1.5 ECTS]

2.

Культурология

[1.5 ECTS]

3.

Иностранный язык

[2.5 ECTS]

4.

Физика

[3 ECTS]

5.

Объектно-ориентированное программирование

[4.5 ECTS]

6.

Высшая математика

[7.5 ECTS]

7.

Теория     алгоритмов

[3.5 ECTS]

8.

Электротехника и электроника

[3 ECTS]

9.

Web-дизайн

[2 ECTS]

10.

Введение в компьютерные науки

[1 ECTS]

 

Курс 2

Осенний семестр

 

Весенний семестр

1.

Философия

[4 ECTS]

2.

Когнитивная психология

[1.5 ECTS]

3.

Иностранный язык

[2 ECTS]

4.

Теория вероятности, вероятностные процессы и математическая статистика

[4.5 ECTS]

5.

Технологии компьютерного проектирования

[4 ECTS]

6.

Современная теория управления

[3 ECTS]

7.

Операционные системы

[4 ECTS]

8.

Вычислительные методы

[3 ECTS]

9.

Компьютерная схемотехника и архитектура компьютеров

[4 ECTS]

 

1.

Иностранный язык

[2 ECTS]

2.

Экология

[1.5 ECTS]

3.

Технология создания программных систем

[4 ECTS]

4.

Технологии защиты информации

[3.5 ECTS]

5.

Организация баз данных и знаний

[4 ECTS]

6.

Моделирование систем

[4 ECTS]

7.

Методы и системы искусственного интеллекта

[4 ECTS]

8.

Компонентное программирование (распределенные объектные технологии)

[3 ECTS]

9.

Web-технологии

[4 ECTS]

 

Курс 3

Осенний семестр

 

Весенний семестр

1.

Политология

[2.5 ECTS]

2.

Иностранный язык

[1 ECTS]

3.

Экономическая теория

[2 ECTS]

4.

Системный анализ

[4 ECTS]

5.

Математические методы и исследование операций

[4 ECTS]

6.

Интеллектуальный анализ данных

[3.5 ECTS]

7.

Групповая динамика и социальная коммуникация

[2 ECTS]

8.

Моделирование данных и манипулирование данными

[3 ECTS]

9.

Объектно-ориентированный анализ в проектировании систем

[3 ECTS]

10.

Специализированные базы данных

[5 ECTS]

11.

Имитационное моделирование в проектировании компьютеризированных систем

[5 ECTS]

 

1.

Социология

[2 ECTS]

2.

Иностранный язык

[1 ECTS]

3.

Проектирование информационных систем

[4 ECTS]

4.

Компьютерные сети

[4 ECTS]

5.

Экономика и бизнес

[3 ECTS]

6.

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

[3 ECTS]

7.

Моделирование данных и манипулирование данными

[3 ECTS]

8.

Сервисная архитектура программного обеспечения

[5 ECTS]

9.

Тестирование и оценка качества информационных систем и технологий

[5 ECTS]

10.

Методы статистического анализа организационных систем

[5 ECTS]

 

Курс 4

Осенний семестр

 

Весенний семестр

1.

Иностранный язык

[1 ECTS]

2.

Управление ІТ проектами

[2.5 ECTS]

3.

Теория принятия решений

[3.5 ECTS]

4.

Администрирование и сопровождение систем

[4 ECTS]

5.

Организация и функционирование вычислительных систем

[4 ECTS]

6.

Информационная и организационная поддержка процессов проектирования

[3 ECTS]

7.

Проектирование программной среды в информационных технологиях

[4 ECTS]

8.

Internet-технологии распределенной обработки информации

[3 ECTS]

9.

Методы и средства разработки и внедрение корпоративных систем

[5 ECTS]

10.

Управление поведением социальных групп

[5 ECTS]

 

1.

Информационные технологии в распределенных корпоративных системах

[3 ECTS]

2.

Информационные технологии реинжиниринга

[4 ECTS]

3.

Информационные технологии проектирования вычислительных систем

[5 ECTS]

4.

Управление проектами создания крупномасштабных систем

[5 ECTS]