Плани по курсам

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, 1 кредит ECTS = 36 годин

курс 1
осінній семестр весняний семестр
1. Правознавство [1.5 ECTS]
2. Історія України [2.5 ECTS]
3. Іноземна мова [3 ECTS]
4. фізика [3 ECTS]
5. Дискретна математика [5 ECTS]
6. Вища математика [7.5 ECTS]
7. Алгоритмізація і програмування [4.5 ECTS]
8. Комп’ютерна графіка [2 ECTS]
9. Введення в комп’ютерні науки [1 ECTS]
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) [1.5 ECTS]
2. культурологія [1.5 ECTS]
3. Іноземна мова [2.5 ECTS]
4. фізика [3 ECTS]
5. Об’єктно-орієнтоване програмування [4.5 ECTS]
6. Вища математика [7.5 ECTS]
7. теорія алгоритмів [3.5 ECTS]
8. електротехніка та електроніка [3 ECTS]
9. Web-дизайн [2 ECTS]
10. Введення в комп’ютерні науки [1 ECTS]
курс 2
осінній семестр весняний семестр
1. Філософія [4 ECTS]
2. когнітивна психологія [1.5 ECTS]
3. Іноземна мова [2 ECTS]
4. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика [4.5 ECTS]
5. Технології комп’ютерного проектування [4 ECTS]
6. Сучасна теорія управління [3 ECTS]
7. Операційні системи [4 ECTS]
8. обчислювальні методи [3 ECTS]
9. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів [4 ECTS]
1. Іноземна мова [2 ECTS]
2. Екологія [1.5 ECTS]
3. Технологія створення програмних систем [4 ECTS]
4. Технології захисту інформації [3.5 ECTS]
5. Організація баз даних і знань [4 ECTS]
6. моделювання систем [4 ECTS]
7. Методи і системи штучного інтелекту [4 ECTS]
8. Компонентне програмування (розподілені об’єктні технології) [3 ECTS]
9. Web-технології [4 ECTS]
курс 3
осінній семестр весняний семестр
1. Політологія [2.5 ECTS]
2. Іноземна мова [1 ECTS]
3. Економічна теорія [2 ECTS]
4. Системний аналіз [4 ECTS]
5. Математичні методи та дослідження операцій [4 ECTS]
6. Інтелектуальний аналіз даних [3.5 ECTS]
7. Групова динаміка і соціальна комунікація [2 ECTS]
8. Моделювання даних і маніпулювання даними [3 ECTS]
9. Об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем [3 ECTS]
10. Спеціалізовані бази даних [5 ECTS]
11. Імітаційне моделювання в проектуванні комп’ютеризованих систем [5 ECTS]
1. Соціологія [2 ECTS]
2. Іноземна мова [1 ECTS]
3. Проектування інформаційних систем [4 ECTS]
4. Комп’ютерні мережі [4 ECTS]
5. Економіка і бізнес [3 ECTS]
6. Безпека життєдіяльності та охорона праці [3 ECTS]
7. Моделювання даних і маніпулювання даними [3 ECTS]
8. Сервісна архітектура програмного забезпечення [5 ECTS]
9. Тестування і оцінка якості інформаційних систем і технологій [5 ECTS]
10. Методи статистичного аналізу організаційних систем [5 ECTS]
курс 4
осінній семестр весняний семестр
1. Іноземна мова [1 ECTS]
2. Управління ІТ проектами [2.5 ECTS]
3. Теорія прийняття рішень [3.5 ECTS]
4. Адміністрування та супровід систем [4 ECTS]
5. Організація і функціонування обчислювальних систем [4 ECTS]
6. Інформаційна та організаційна підтримка процесів проектування [3 ECTS]
7. Проектування програмного середовища в інформаційних технологіях [4 ECTS]
8. Internet-технології розподіленої обробки інформації [3 ECTS]
9. Методи і засоби розробки та впровадження корпоративних систем [5 ECTS]
10. Управління поведінкою соціальних груп [5 ECTS]
1. Інформаційні технології в розподілених корпоративних системах [3 ECTS]
2. Інформаційні технології реінжинірингу [4 ECTS]
3. Інформаційні технології проектування обчислювальних систем [5 ECTS]
4. Управління проектами створення великомасштабних систем [5 ECTS]