Навчальні плани по циклах

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (бакалавр)
1. Філософія [4 кредити]
2. Фізичне виховання [0 кредитів]
3. Українська мова (за професійним спрямуванням) [1.5 кредиту]
4. Соціологія [2 кредити]
5. Правознавство [1.5 кредиту]
6. Політологія [2.5 кредиту]
7. культурологія [1.5 кредиту]
8. когнітивна психологія [1.5 кредиту]
9. Історія України [2.5 кредиту]
10. Іноземна мова [12.5 кредиту]
11. Економічна теорія [2 кредити]
Цикл природничо-наукової підготовки (бакалавр)
1. фізика [6 кредитів]
2. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика [4.5 кредиту]
3. Системний аналіз [4 кредити]
4. Об’єктно-орієнтоване програмування [4.5 кредиту]
5. Екологія [1.5 кредиту]
6. Дискретна математика [5 кредитів]
7. Вища математика [15 кредитів]
8. Алгоритмізація і програмування [4.5 кредиту]
Цикл професійної та практичної підготовки (бакалавр)
1. Управління ІТ проектами [2.5 кредиту]
2. Технологія створення програмних систем [4 кредити]
3. Технології комп’ютерного проектування [4 кредити]
4. Технології захисту інформації [3.5 кредиту]
5. Теорія прийняття рішень [3.5 кредиту]
6. теорія алгоритмів [3.5 кредиту]
7. Сучасна теорія управління [3 кредиту]
8. Проектування інформаційних систем [4 кредити]
9. Практика переддипломна [9 кредитів]
10. Організація баз даних і знань [4 кредити]
11. Операційні системи [4 кредити]
12. обчислювальні методи [3 кредиту]
13. моделювання систем [4 кредити]
14. Методи і системи штучного інтелекту [4 кредити]
15. Математичні методи та дослідження операцій [4 кредити]
16. Комп’ютерні мережі [4 кредити]
17. Компонентне програмування (розподілені об’єктні технології) [3 кредиту]
18. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів [4 кредити]
19. Комп’ютерна графіка [2 кредити]
20. Інтелектуальний аналіз даних [3.5 кредиту]
21. електротехніка та електроніка [3 кредиту]
22. Економіка і бізнес [3 кредиту]
23. дипломування бакалаврів [9 кредитів]
24. Групова динаміка і соціальна комунікація [2 кредити]
25. Безпека життєдіяльності та охорона праці [3 кредиту]
26. Web-технології [4 кредити]
27. Web-дизайн [2 кредити]
Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ (бакалавр)
1. Введення в комп’ютерні науки [2 кредити]
2. Моделювання даних і маніпулювання даними [6 кредитів]
3. Об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем [3 кредиту]
4. Сервісна архітектура програмного забезпечення [5 кредитів]
5. Адміністрування та супровід систем [4 кредити]
6. Організація і функціонування обчислювальних систем [4 кредити]
7. Інформаційна та організаційна підтримка процесів проектування [3 кредиту]
8. Проектування програмного середовища в інформаційних технологіях [4 кредити]
9. Internet-технології розподіленої обробки інформації [3 кредиту]
10. Інформаційні технології в розподілених корпоративних системах [3 кредиту]
11. Інформаційні технології реінжинірингу [4 кредити]
Цикл альтернативних дисциплін (бакалавр)
1. Спеціалізовані бази даних [5 кредитів]
2. Тестування і оцінка якості інформаційних систем і технологій [5 кредитів]
3. Методи і засоби розробки та впровадження корпоративних систем [5 кредитів]
4. Інформаційні технології проектування обчислювальних систем [5 кредитів]
5. Імітаційне моделювання в проектуванні комп’ютеризованих систем [5 кредитів]
6. Методи статистичного аналізу організаційних систем [5 кредитів]
7. Управління поведінкою соціальних груп [5 кредитів]
8. Управління проектами створення великомасштабних систем [5 кредито