Аспірантура і докторантура

У аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи з вищою освітою, що виявили схильність до наукової роботи. По різних спеціальностях аспирантурантской підготовкою на кафедрі керують:

  • докт. техн. наук, проф.И. В. Гребінник- 01.05.02 Математичнемоделюванняіобчислювальніметоди;
  • докт. техн. наук, проф. В. В. Бескоровайный- 05.13.12 Системавтоматизаціїпроектнихробіт;
  • канд. техн. наук, проф. С.И.Чайников – 05.13.12 Систем автоматизації проектних робіт;
  • канд. техн. наук, проф. В.Г. Іванов – 05.13.12 Систем автоматизації проектних робіт;
  • канд. техн. наук, доц. М. Ю. Вишняк- 05.13.06 Інформаційнитехнології;
  • канд. техн. наук, доц. Н.І. Калита – 05.13.06 Інформаційнитехнології;
  • канд. техн. наук, доц. Л.М. Ребезюк- 05.13.06 Інформаційнитехнології,
  • канд. техн. наук, доц. Ю.В. Міщеряков05.13.12 Систем автоматизації проектних робіт.
  • канд. техн. наук, доц. Л.В. Колесник – 01.05.02 Математичне моделювання і обчислювальні методи.
  • канд. техн. наук, доц. З.А. Імангулова  – 01.05.02 Математичне моделювання і обчислювальні методи.

 

Підготовкою докторів наук керує  проф.И. В. Гребінник