Наукові підрозділи кафедри (наукові лабораторії)

Науковонавчальний центр “Інформатизації органів управління”

Навчально- наукова лабораторія “Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах”

Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем»

Навчально-наукова лабораторія системного проектування

 

Наукові семінари

При кафедрі працює науковий семінар Академії Наук України з проблеми “Кібернетика” “Системний аналіз, математичне моделювання і прийняття рішень у соціально-економічних і технічних системах”.

Студентські наукові групи і семінари

На кафедрі працюють такі студентські семінари і гуртки:

Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язування задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем (д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.)

Розробка інструментальних засобів візуального проектування (к.т.н., проф. Іванов В.Г.)

 

Проектування систем навчання (к.т.н., доц. Міщеряков Ю.В.)