Наукові підрозділи кафедри (наукові лабораторії)

 

 • Навчально-науковий центр “Информатизация органов управления” (директор центру – к.т.н., доц. Пісклакова В.П.). Науковий напрямок – розробка методологічних і наукових основ управління соціально-економічними, технічними системами та інформатизація органів територіального управління.

 

До складу центру входить лабораторія:

 • Науково-дослідна лабораторія “Інформатизація” (науковий керівник – д.т.н., проф. Гребенник І.В.). Науковий напрямок – розробка методологічних і наукових основ створення ІУС різного функціонального призначення;

Напрямки наукових досліджень

Науковий напрямок кафедри: Розробка методології та інструментальних засобів аналізу й синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів.

У рамках наукової школи розробляються такі фундаментальні напрямки:

 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування систем підтримки прийняття рішень (СППР);
 • застосування сучасних інформаційних технологій проектування складних систем;
 • дослідження методологічних основ проектування й управління в організаційно-технологічних системах;
 • розвиток методів імітаційного й оптимізаційного моделювання;
 • теорія прийняття рішень в умовах багатокритеріальності;
 • розробка теорії управління соціальними групами;
 • математичне моделювання і методи прикладної математики;
 • інформатизація соціально-економічної сфери;
 • проектування інформаційно-аналітичних систем надзвичайних ситуацій;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів;
 • інформаційне забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок, навігація, спостереження).

На основі фундаментальних досліджень вирішуються прикладні задачі створення систем підтримки прийняття рішень для різних соціально-економічних і технічних об’єктів. Зокрема,  за останні роки розроблені:

 • концепція інформатизації Харківської області;
 • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи запобігання надзвичайним ситуаціям (НС);
 • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки і контролю проходження поштових відправлень на території України;
 • концепція і програма створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для управління рухомими об’єктами;
 • принципи побудови і методи проектування СППР;
 • системи управління процесами проектування, створення і розвитку територіально-розподілених систем;
 • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
 • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
 • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів.

Наукові семінари

При кафедрі працює науковий семінар Академії Наук України з проблеми “Кібернетика” “Системний аналіз, математичне моделювання і прийняття рішень у соціально-економічних і технічних системах”.

Студентські наукові групи і семінари

На кафедрі працюють такі студентські семінари і гуртки:

 

 

 

 • Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язування задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем (д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.);

 

 • Розробка інструментальних засобів візуального проектування (к.т.н., проф. Іванов В.Г.).

 

 

 

 • Проектування систем навчання (к.т.н., доц. Міщеряков Ю.В.);