Міжнародне співробітництво

Міжнародна діяльність кафедри Системотехніки є масштабною і багатоплановою.

Основа міжнародних  зв’язків  у  області  навчальної  та  методичної  роботи  була  започаткована
у 1994–1996 рр.  співробітництвом з департаментом обчислювальної техніки  (директор – проф. Г.Пірс) Плімутського політехнічного університету (Велика Британія), Худжандським державним університетом (Таджикистан), Весекським технологічним інститутом (Велика Британія), а з 2003 р. – з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія).

 

Наслідками співробітництва стали вдосконалення навчального плану спеціальності КСП-ІТП і робочих програм для дисциплін з автоматизації проектування комп’ютеризованих систем. Навчальний процес набув орієнтації на вивчення і застосування промислових міжнародних стандартів і технологій проектування (наприклад, SSADM- Structure System Analysis Data Management).

В університетах м. Ювяскюля і м. Саутгемптон (Велика Британія) магістри кафедри (Луцаєвський О., Чайнікова Т., Колеснік А., Євсєєва І., Кирилов О.) проходили стажування і захистили магістерські дипломні роботи.

Колектив студентів нашої кафедри (Брюховецький Д.В., Дем’янко С.В, Семенов С.О. – студенти гр. ІТП-99-1) під керівництвом доц. каф. СТ Іванова В.Г. розробив проект мультимедійної презентації “X-Cіty multimedia presentation”. Цей проект був представлений для участі в міжнародному Європейському конкурсі під егідою компанії “Sіemens” (Мюнхен, Німеччина) серед студентів вищих навчальних закладів. За підсумками конкурсу колектив розроблювачів посів призове місце, що підтверджено сертифікатом переможця.

 

У 2003 р. відповідно до домовленостей з Китайською Народною Республікою на кафедрі СТ розроблено низку навчально-методичних матеріалів, зокрема,  підготовлені й переведені на англійську і російську мови навчальний план спеціальності 8.080402 – «Інформаційні технології проектування» й анотації дисциплін плану. Ці матеріали надані для ознайомлення в університети КНР (Харбін, Тяньцзінь).

У рамках міжнародного проекту були виконані госпдоговірні науково-дослідні роботи 01-49 і 02-14 з Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” з розробки і впровадження “Автоматизованої системи контролю й управління поштовими відправленнями” (АСКУ), які частково фінансувалися Всесвітнім поштовим союзом, і був підписаний договір з фірмою WtOne Lіmіted (Іrі Company W368670), Ірландія. Наразі розробляється “Автоматизована система обробки міжнародної пошти на території України” (АСОМП) у рамках Міжнародного проекту.

Викладачі й наукові співробітники кафедри беруть участь у роботі міжнародних наукових конференцій та семінарів: «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития», (Харків-Туапсе (Росія)); «Радиоэлектронный форум», «Operations Research»  (Німеччина, 2008, 2009),  «Problems of decision making under uncertainties» (Україна, 2007, 2008, 2009).

Студенти кафедри щорічно виступають із доповідями на Міжнародному молодіжному форумі «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке».

Викладачі кафедри проходили наукове стажування в університетах провідних країн світу: проф. Євсєєв В.В. – університет м. Дрезден (Німеччина); доц. Вишняк М.Ю. – університет

м. Ухань (Китай); проф. Безкоровайний В.В. – технічний університет м. Ільменау (Німеччина).

За кордоном нашу кафедру представляють: Німеччина – к.т.н. Царьов В.В., Золотарьов О.; Японія – к.т.н. Пидін С.Ю.;США – к.т.н. Красіков Є.І.; Австралія – Крєпак С.В., Радченко І.; Франція – Проценко К.

На кафедрі навчаються іноземні студенти. За останні кілька років підготовлені 10 молодих спеціалістів для країн близького і далекого зарубіжжя.