Галузі знань і напрями підготовки

Галузь знань

0501 – Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям

6.050101 – Комп’ютерні науки

ЛогоИТП

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ-

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

Програма навчання відповідає міжнародному стандарту навчання «INFORMATION TECHNOLOGIES». Спеціальність ІТП – складова частина напряму “Комп’ютерні науки”, де основна увага приділяється технологіям проектування та реінжинірингу  комп’ютеризованих систем. Наразі вони широко використовуються в управлінні не тільки виробничими процесами, але й соціально-економічними об’єктами (бізнес-системами).

Професійна діяльність випускників – це:

 • проектування, створення і реалізація управляючих інформаційних систем з використанням сучасних технологій колективної розробки;
 • програмування, тестування, захист і експлуатація управляючих інформаційних систем;
 • комп’ютерні мережі й бази даних;
 • застосування поглиблених знань в області Іnternet-технологій, Web-базованих систем;
 • керування проектами і реінжиніринг;
 • застосування технологій і методів системного аналізу та прийняття рішень при створенні великих і складних систем.

Основна практична спрямованість кафедри – розробка методів створення систем підтримки прийняття рішень при управлінні складними соціально-економічними об’єктами. Тому значна частина практичної підготовки і дипломування включає розробку компонентів інформаційно-аналітичних систем для управління організацією, районом, регіоном. Наш випускник уміє:

 • розробляти проект системи, бути керівником і виконавцем будь-якої його частини;
 • виконувати комп’ютерну частину проекту;
 • виступати як аналітик, що реалізує блок ухвалення рішення, системний аналіз і оптимізацію характеристик системи.

Наш випускник може працювати:

 • адміністратором великих і корпоративних комп’ютерних мереж;
 • адміністратором розподілених баз даних (банки, митниця тощо);
 • інтегратором;
 • програмістом;
 • розробником спеціалізованого програмного забезпечення;
 • розробником баз і банків даних;
 • розробником ігрових і графічних систем;
 • керівником проектів і програм інформатизації в сфері управління та виробництва;
 • системним аналітиком;
 • інше.

Галузь знань

0502 – Автоматика і управління

Напрям

6.050201 – Системна інженерія

ЛогоСУА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ -

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА

Спеціальність СУА входить у групу спеціальностей напряму “Системна інженерія” і випускається кафедрою напряму КН, таким чином поєднуючи в собі достоїнства інженерних спеціальностей КІУ і комп’ютерних спеціальностей КН.

Наразі у різних сферах діяльності – виробництві, економіці, адміністративному управлінні – є потреба у фахівцях, які однаково добре знають і обчислювальну техніку, і програмування, і принципи управління.

Особливість спеціальності СУА на нашій кафедрі – це автоматизація управління технологічними й організаційними системами, де істотне значення має наявність людей як елемента системи.

Професійна діяльність випускників – це:

1)   технічні засоби, за допомогою яких здійснюється збір, передача й обробка даних у системах автоматизованого управління та автоматики (датчики, виконавчі пристрої, системи зв’язку з об’єктом,  системи передачі даних, пристрої та основні принципи побудови функціональних блоків комп’ютера);

2)   системне і прикладне програмування, що дозволяє здійснити стикування апаратної частини комп’ютерної системи управління із програмним комплексом;

3)  алгоритми обробки інформації, методи оптимізації, теорія управління і прийняття рішень, що забезпечує вміння створювати системи управління виробництвом, підприємством, організацією, регіоном.

Добра підготовка за цими дисциплінами формує фахівця високого класу, який розробляє “ідеологію” комп’ютерної системи управління з урахуванням її подальшого розвитку, тобто стає  головним розробником системи управління.