Інформація про кафедру

Кафедра системотехніки –  випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Науковий напрямок кафедри: Розробка методології та інструментальних засобів аналізу і синтезу інтегрованих інформаційно-управляючих систем великомасштабних соціально-економічних і технічних об’єктів.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Гребеннік І. В.

На кафедрі працюють 43 співробітники, з них: 4 доктори наук, професори; 2 професори університету; 12 кандидатів наук;  2 наукових співробітника.

На теперішній час кафедра готує бакалаврів (строк навчання – 4 роки) за двома спеціальностями:

- “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” освітня програма “Комп’ютерні науки”;

- “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” освітня програма “Системна інженерія”.

На базі бакалаврської підготовки кафедра проводить навчання за програмою підготовки фахівців і магістрів (термін навчання – 1 і 1,5 року відповідно) за спеціальностями:

- “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” освітня програма “Інформаційні технології проектування” та “Системне проектування” ;

- “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” освітня програма “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”.

 

 

Кафедра системотехніки має філію в ЗАТ “Інститут автоматизованих систем (ІАС)”, яка є науковою і виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС канд. техн. наук, проф. Б.О. Колеснік.

При кафедрі працюють наукові підрозділи:

· Науково-навчальний Центр інформатизації органів управління (ННЦІОУ) (директор – канд. техн. наук, доц. В.П. Пісклакова)

 

Кафедра має аспірантуру за спеціальностями:

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи;

01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

05.13.06 Інформаційні технології;

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт.

Працює науковий семінар Академії Наук України «Системний аналіз, математичне моделювання й прийняття рішень у соціально-економічних і технічних системах» за проблемою «Кібернетика», де можна одержати компетентний висновок фахівців щодо дисертаційної роботи або НДР.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 консультує щодо оформлення і подання в раду дисертаційних робіт зі спеціальностей:

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт.

 

Наша адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, каф. СТ, к.270, 272, 277, 264, 265.

Тел. 702-10-06

e-mail: stdep@kture.kharkov.ua http://nure.ua/university/structure/departments/kn/st/