Інформація про кафедру

Кафедра системотехніки – випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Наукові напрямки кафедри

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-технічних систем.
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів.
  • Математичне моделювання та розв′язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Гребеннік І. В.

 

На кафедрі працюють 43 співробітники, серед них: 5 докторів наук, професорів (у тому числі 3 за сумісництвом); 2 професори університету; 11 кандидатів наук, доцентів;  1 старший викладач; 2 наукових співробітника; 5 інженерів.

 

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

Бакалаври

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки, спеціалізація «Комп'ютерні науки»;
Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, спеціалізація «Системна інженерія».

Магістри

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки, спеціалізації «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;
Спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, спеціалізація «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Кафедра системотехніки має філію в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем», яка є науковою і виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС канд. техн. наук, проф. Б.О. Колеснік.

 

На кафедрі створені і працюють лабораторії:
1.    Наукова лабораторія «Центр інформатизації органів управління».
Науковий керівник д.т.н., проф. І.В.Гребеннік, директор к.т.н, п.н.с. В.П. Пісклакова.
2.    Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем».
Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.
3.    Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування»
Науковий керівник к.т.н., доц. Ю.В. Міщеряков.

 

Докторантура за спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.13.06 –Інформаційні технології;

05.13.12 –Системи автоматизації проектувальних робіт;

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 консультує щодо оформлення і подання в раду дисертаційних робіт зі спеціальностей:

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт.

 

 

Наша адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, каф. СТ, к.270, 272, 277, 264, 265.

Тел. (057) 702-10-06

e-mail: d_syst@nure.ua

http://nure.ua/university/structure/departments/kn/st/