Кафедра

Кафедра системотехніки – випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Наукові напрямки кафедри

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних соціально-технічних систем.
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів.
  • Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

Завідувач кафедри

– доктор технічних наук, професор Гребеннік І. В.

На кафедрі працюють 43 співробітники, серед них: 6 докторів наук, професорів (у тому числі 2 за сумісництвом); 8 професори університету; 11 кандидатів наук, доцентів;  1 старший викладач; 2 наукових співробітника; 5 інженерів.

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

Бакалаври

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, освітня програма «Комп’ютерні науки та технології»;

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Системна інженерія».

Магістри

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, освітня програма «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Кафедра системотехніки має філію в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем», яка є науковою і виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС канд. техн. наук, проф. Б.О. Колеснік.

На кафедрі створені і працюють лабораторії:

1.  «Науково навчальний центр інформатизації органів управління лабораторія». Науковий керівник д.т.н., проф. І.В.Гребеннік.

2. Навчально-наукова лабораторія «Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах». Науковий керівник к.т.н., проф. Н.І. Калита.

3.   Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем».Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.

4.   Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування»Науковий керівник к.т.н., доц. Ю.В. Міщеряков.

Докторантура за спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.13.06 – Інформаційні технології;

05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт;

Наша адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, каф. СТ, к.270, 272, 277, 264, 265.

Тел. (057) 702-10-06

e-mail: d_syst@nure.ua