Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем»

Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем» створена з метою ефективної організації процесу підготовки бакалаврів зі спеціальностями: 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, магістрів зі спеціалізацій «Інформаційні технології проектування», «Системне проектування», «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», організації науково-методичної роботи професорсько-викладацького складу, магістрантів та аспірантів кафедри системотехніки, розвитку студентської наукової роботи, науково-технічного співробітництва кафедри з підприємствами в галузі інформаційних технологій та комп’ютеризованих систем управління та автоматики.

Основними завданнями навчально-наукової лабораторії «Моделювання систем» є:

 • організація і проведення навчальних занять у галузі моделювання систем, імітаційного моделювання, методів та засобів структурного проектування, методів візуалізації досліджуваних систем, моделювання ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації в межах освітніх спеціальностей кафедри системотехніки;
 • організація і проведення, в тому числі, спільно з іншими підрозділами університету та сторонніми організаціями семінарів, вебінарів, науково-практичних і онлайн-конференцій, круглих столів;
 • впровадження інноваційних технологій навчання студентів, розвиток творчої ініціативи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри;
 • організація на базі лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
 • організація стажування співробітників сторонніх організацій та дослідницької практики магістрів;
 • підготовка та видання монографій, статей та доповідей, навчальних посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок;
 • організація збору і вивчення науково-технічної інформації за напрямами наукової діяльності лабораторії, проведення аналізу та теоретичного узагальнення наукових даних, результатів експериментів і моделювання.

Основні функції навчально-наукової лабораторії:

 • дослідження і розвиток принципів побудови і методів проектування розподілених систем обробки інформації;
 • застосування сучасних інформаційних технологій дослідження складних систем;
 • дослідження ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації;
 • розвиток методів імітаційного моделювання, математичних моделей та методів структурно-топологічного синтезу територіально-розподілених об’єктів;
 • розвиток методів та засобів структурного проектування, методів візуалізації досліджуваних систем.

Науковий керівник – Іванов Валерій Геннадійович, професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук.

Контакти: Корпус «А», кімн. № 270, тел. +38 (057) 702-10-06