Випускникам техникумів

Вступ на Комп’ютерні науки та Системну інженерію до ХНУРЕ випускників технікумів та коледжів

КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ, ФАКУЛЬТЕТ  КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОВІДОМЛЯЮТЬ

що у 2019/20 навчальному році Харківський національний університет роадіоелектроніки, факультет Комп’ютерних наук, планує проведення набору на спеціальність «Комп’ютерні науки»  освітня програма «Комп’ютерні науки та технології» випускників технікумів та коледжів на базі ОКР «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання (3 роки):

1) на місця за держзамовленням – випускників спеціальностей:

 • 5.05010301- розробка програмного забезпечення;
 • 5.05010201- обслуговування комп’ютерних  систем i мереж;
 • 5.05010101- обслуговування програмних систем і комплексів;
 • 5.05010102 – обслуговування  систем  баз даних і знань;

2) на контрактній основі (плата за навчання не змінюється протягом усього терміну навчання) – випускників комп’ютерних та інших спеціальностей за наявності припустимого розходження.

Факультет автома­тики и компьюте­ризированных технологий  планує проведення набору на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»  освітня програма «Системна інженерія» випускників технікумів та коледжів на базі ОКР «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання (3 роки):

1) на місця за держзамовленням – випускників спеціальностей:

 • 5.05010301- розробка програмного забезпечення;
 • 5.05010201- обслуговування комп’ютерних  систем i мереж;
 • 5.05020101 – обслуговування
 • 5.05020102  – обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем;
 • 5.05020201  – монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва;
 • 5.05020202  – обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях;
 • 5.05020203  – монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному  транспорті;
 • 5.05020204  – обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті;
 • 5.05020205  – обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем;
 • 5.05050202  – обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
 • 5.05050302  – технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;
 • 5.05050303  – виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів;
 • 5.05100301  – виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання;
 • 5.07010302  – технічне обслуговування засобів механізації та автоматизації в аеропортах;

2) на контрактній основі (плата за навчання не змінюється протягом усього терміну навчання) – випускників комп’ютерних та інших спеціальностей за наявності припустимого розходження.

Для вступу на вказаних умовах випускники зазначених категорій мають пройти вступний іспит у формі бланкового тесту, що містить питання з вищої математики та інформатики. Зразки тестів – на сайті університету.

Пробне тестування доступне вже сьогодні!

Переваги навчання у нас:
1) програма навчання адаптована для випускників технікумів та коледжів (тільки дисципліни по спеціальності);
2) групи з випускників технікумів формуються окремо від груп, набраних зі школярів.

Можливості наших студентів:
1) користування ліцензійним програмним забезпеченням від Microsoft, IBM та інших розробників ПЗ;
2) Wi-Fi в університеті;
3)  100% забесечення гуртожитком;
4) комфортні умови навчання та відпочинку.

запитання – за адресою d_syst@nure.ua , (057) 702-10-06кафедра Системотехніки,

abitur@nure.ua, 057 702 17 20 – приймальна комісія.