Громадське обговорення освітніх програм другого (магістерського) рівня

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу:

Кафедра СТ ХНУРЕ

Проєкти освітніх програм та навчальних планів

Оновлення освітніх програм та навчальних планів

Освітні програми та навчальні плани для 2021 року прийому

Рецензії та відгуки стейкхолдерів