Міжнародна діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри системотехніки постійно беруть участь у розвитку міжнародних наукових зв’язків, виконанні міжнародних та галузевих наукових проектів:

Кафедра офіційно приєдналась до участі у грантовій програмі Horizon-2020 NNCR-CA15110-UA-3172 від 20.09.18 «Harmonising standardization strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research (CHARME)».

Професор кафедри Нечипоренко А.С. працює як уповноважений представник ХНУРЕ (колективного члену «P-Member»), у роботі Технічного комітету стандартизації ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» у складі ISO/TC 276 «Biotechnology», наказ національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 20.04.18 № 106.

Укладено договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між ХНУРЕ та ХМАПО з науково-технічної, навчальної та виробничої діяльності від 15.03.2016р., затверджений ректорами ХМАПО та ХНУРЕ.

З 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри братимуть участь у виконанні проекту міжнародної наукової програми ERASMUS+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens», код проекту dComFra (2019–2020 рр.). Координатор проекту від ХНУРЕ завідувач кафедри системотехніки професор І.В. Гребеннік.

У лютому 2018 р. укладено Меморандум про співпрацю між Китайським інститутом електроніки (CIE), м. Пекін, КНР та Харківським національним університетом радіоелектроніки з метою сприяння співпраці між Сторонами у сфері технологій хмарних обчислень та великих даних (Cloud Computing & Big Data).

Подано проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2019 – 2020 рр., МОНУ, Уряд Франції, партнер – Університет Бордо.