Міжнародна діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри системотехніки постійно беруть участь у розвитку міжнародних наукових зв’язків, виконанні міжнародних та галузевих наукових проектів:

Укладено договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між ХНУРЕ та ХМАПО з науково-технічної, навчальної та виробничої діяльності від 15.03.2016 р., затверджений ректорами ХМАПО та ХНУРЕ.

У лютому 2018 р. укладено Меморандум про співпрацю між Китайським інститутом електроніки (CIE), м. Пекін, КНР та Харківським національним університетом радіоелектроніки з метою сприяння співпраці між Сторонами у сфері технологій хмарних обчислень та великих даних (Cloud Computing & Big Data).

Професор кафедри Нечипоренко А.С. працює як уповноважений представник ХНУРЕ (колективного члену «P-Member»), у роботі Технічного комітету стандартизації ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» у складі ISO/TC 276 «Biotechnology», наказ національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 20.04.18 № 106.

Кафедра офіційно приєдналась до участі у грантовій програмі Horizon-2020 NNCR-CA15110-UA-3172 від 20.09.18 «Harmonising standardization strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research (CHARME)».

З 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри братимуть участь у виконанні проекту міжнародної наукової програми ERASMUS+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens», код проекту dComFra (2018–2021 рр.). Координатор проекту від ХНУРЕ завідувач кафедри системотехніки професор І.В. Гребеннік.

Подано проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2019 – 2020 рр., МОНУ, Уряд Франції, партнер – Університет Бордо.

Проект Erasmus+ KA1 «Inter-institutional agreement 2020-2023» (Carinthia University of Applied Sciences, Kharkiv National University of Radio Electronics).

За підтримки DAAD (Німецька служба академічних обмінів) восени 2021 року в Харківському національному університеті радіоелектроніки на базі кафедри системотехніки буде організовано німецько-українські літні школи “Lessons in Biomedicine Learnt from Nanotechnology and Artificial Intelligence”. Очолюватиме літні школи професор університету Вільдау Маркус Фройме та професор кафедри системотехніки А. Нечипоренко, керівником школи від ХНУРЕ буде завідувач кафедри системотехніки І.Гребеннік.

Участь студентів кафедри у міжнародних проєктах:

Носик Катерина Адрієвна, гр. ІТП-21-1, приймає участь у міжнародному стажуванні за проєктом L3S у Німеччині. Цей проєкт у рамках проєкту DAAD: програма академічного обміну та наукового співробітництва в освіті і наукових дослідженнях, організація літньої школи для студентів в Ганновері та спільного семінару для викладачів і науковців у Харкові. Відповідальний – проф. каф. Інф. Кузьомін О.Я.

Подано заявку студента групи СПР-20-2 К.Галагури на стипендію на навчання в магістратурі університету Carinthia University of Applied Sciences протягом одного або двох семестрів. Заявка знаходиться на стадії оформлення документів.