Ребезюк Олена Леонідівна

Ребезюк Олена Леонідівна

асистент кафедри системотехніки

Освіта та кар’єра

2010 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом «Комп’ютерні науки»;

2011 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування»;

2011-2012 рр. – стажист-дослідник кафедри системотехніки ХНУРЕ;

2015 р. – закінчила аспірантуру ХНУРЕ за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;

з 2015 р. – асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Освітня діяльність

Асистує з навчальних дисциплін: Системи управління базами даних, Організація баз даних та знань, Програмування мікроконтролерів, Периферійні засоби автоматики.

Наукова діяльність

2012-2015 рр. – приймала участь в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи №254 «Розробка моделей, методів та інструментальних засобів структурно-топологічної і параметричної оптимізації територіально розподілених систем».

Публікації та патенти

Автор 9 публікацій, у тому числі 2 статті та 7 тезів.