Магістратура та PhD

Магістратура

На кафедрі системотехніки ведеться підготовка магістрів за освітньою програмою Інформаційні технології проектування (ІТП) і освітньою програмою Системне проектування (СПр) для осіб, які отримали освітню ступінь бакалавра і ОКР спеціаліста за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
Крім того на кафедрі системотехніки ведеться підготовка магістрів за освітньою програмою Комп’ютеризовані системи управління і автоматика (КСУА) для осіб, які отримали освітню ступінь бакалавра і ОКР спеціаліста за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітня програма Системна інженерія).


У магістратуру на конкурсній основі приймаються студенти, які успішно захистили перед Державною екзаменаційною комісією  атестаційну роботу бакалавра, мають відповідний диплом або диплом спеціаліста і мають певні результати у науковій роботі за фахом. Протягом  навчання магістранти вивчають предмети відповідно до навчального плану і ведуть поглиблені дослідження з обраної наукової тематики під керівництвом викладача кафедри.


Магістратуру на кафедрі ведуть:

 • проф. І.В. Гребенник «Інформаційні технології в завданнях геометричного проектування»,
 • проф. В.В. Безкоровайний «Управління процесами проектування, створення і розвитку територіально-розподілених систем»,
 • проф. С.І. Чайників «Методологія системного аналізу та проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем»,
 • проф. В.Г. Іванов «Методи дослідження поведінкових властивостей розподілених систем при їх проектуванні»,
 • проф. М.Ю. Вишняк «Інформаційні технології проектування в реинжиниринге бізнес-процесів»,
 • проф. Ю.В. Міщеряков «Методи синтезу та оптимізації розподілених корпоративних комп’ютерних систем»,
 • проф. Н.І.Калита «Дослідження і розробка методів і інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах»,
 • проф. Л.В. Колесник,
 • доц. Л.Н. Ребезюк «Дослідження і розробка механізмів пошуку проектних рішень з використанням ситуаційно-прецедентного методу в різних предметних областях»,
 • доц. З.А. Імангулова.

При успішному захисті магістерської роботи ДЕК рекомендує продовжувати навчання в аспірантурі.

Аспірантура і докторантура

В аспірантуру на конкурсній основі приймаються особи з вищою освітою, що проявили схильність до наукової роботи.

За різними спеціальностями аспірантською підготовкою на кафедрі керують:

 • докт. техн. наук, проф. І.В. Гребенник – 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • докт. техн. наук, проф. В.В. Безкоровайний – 05.13.12 Системи автоматизації проектних робіт;
 • канд. техн. наук, проф. Іванов В.Г. – 05.13.12 Системи автоматизації проектних робіт;
 • канд. техн. наук, проф. М.Ю. Вишняк – 05.13.06 Інформаційні технології;
 • канд. техн. наук, проф. С.І. Чайників – 05.13.12 Системи автоматизації проектних робіт;
 • канд. техн. наук, проф. Н.І.Калита- 05.13.06 Інформаційні технології;
 • канд. техн. наук, доц. Л.Н. Ребезюк – 05.13.06 Інформаційні технології;
 • канд. техн. наук, проф. Ю.В. Міщеряков – 05.13.12 Системи автоматизації проектних робіт.