Вишняк Михайло Юрійович

Вишняк Михайло Юрійович

професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1977 г.- інженер по автоматизованим системам управління, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – системи управління. Тема дипломної роботи – «Розрахунок плану координації в автоматизованих системах управління дорожнім рухом»;

1987 г. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації – «Програмне управління потокорозподілом в магістральних газопроводах в умовах невизначеності»;

1994 г. – доцент кафедри системотехніки Харківського університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Лекційні курси: Методи и системи штучного інтелекту; Управління проектами; Інформаційні технології проектування бізнес-процесів; Інформаційні технології реінжинірингу; Сучасні технології й об’єкти проектування організаційних систем; Штучний інтелект та експертні системи; Дослідження операцій; Лінгвістичне забезпечення організаційних інформаційно-управляючих систем; Організація і проектування баз даних (на англ. мові); Програмування (на англ. мові).

Ініціатор створення студентського навчально-науково-практичного центра, цілями и основними завданнями якого є надати студентам можливість получить кріпку базу для подальшого професійного росту в умовах економіки знань, стати достатньо конкурентоспроможним на ринку праці, придбати і/або виявити менеджерські й підприємницькі навички, одержати освіту, яка не поступається ведучим університетам світу.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: застосування інформаційних технологій для реалізації концепції знань, що включає: розвиток теорії знань (епістемології); еволюціонуюче управління системами, що розвиваються; розробка методології застосування сучасних концепцій й технологій для побудови конкурентоспроможних організаційних структур і управління їми; розробка інтегрованих систем підтримки діяльності управляючих компаній; управління знаннями і інтелектуальним капіталом.

Застосування ІТ для реалізації концепції знань. Системи управління знаннями. Моделювання діяльності підприємств.

Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.