На кафедрі системотехніки розпочався захист магістерських атестаційних робіт

11 грудня на кафедрі системотехніки розпочався захист магістерських атестаційних робіт. В перший день захистів екзаменаційна комісія за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології заслухала доповіді магістрантів групи КСУАм-18-1 за темами: «Розробка та дослідження підсистеми віртуальної симуляції процесів функціонування технологічного обладнання підприємства», Нагорної Ю.Ю.; «Дослідження методів та засобів розробки інтерфейсу для систем управління інтернет-продажами», Остапчук О.О.; «Розробка систем класифікації тестів професійного вигорання співробітників», Яценка Б.О.. Екзаменаційна комісія оцінила дослідження високими балами (96-98) та зазначила, що магістерські атестаційні роботи виконані професійно, а теми, представлені магістрантами, цікаві та актуальні.