Калита Надія Іванівна

Калита Надія Іванівна

професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1982 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1982-1984 рр. – інженер на кафедрі системотехніки (ХІРЕ).

З 1985 р. по 1999 р. працювала на посадах молодшого, наукового, старшого наукового співробітника кафедри системотехніки.

З 2001 р. по 2007 р. – асистент, старший викладач кафедри системотехніки (ХНУРЕ).

2007 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, дисертацію захищала у ХНУРЕ.

З 2013 р. доцент по кафедрі системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: чисельні методи, організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем, людино-машинна взаємодія, математичні методи оптимізації, методи ідентифікації параметрів об’єктів проектування.

Наукова діяльність

В рамках госпдоговірних НДР брала участь у науково-дослідних роботах щодо створення інформаційно-аналітичних систем управління містом та його підсистемами (м. Київ, м. Ленінград, м. Йошкар-Ола), регіональної інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій « РІАС НС» м. Харкова.

Публікації та патенти

Має понад 30, у тому числі 1 навчальний посібник у співавторстві.