Обговорення змін до освітніх програм кафедри системотехніки за спеціальністю 122

8 грудня на кафедрі системотехніки розпочалася підготовка до змін та вдосконалення освітніх програм кафедри на наступний навчальний рік. Обговорювались освітньо-професійні програми за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та технології рівня бакалавр та Інформаційні технології проєктування рівня магістр і освітньо-наукова програма Системне проєктування рівня магістр. Зміни до освітніх програм були запропоновані стейкхолдерами – співробітниками Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України та ПАТ Інститут автоматизованих систем, які працюють на кафедрі за сумісництвом. Підготовка та обговорення змін здійснили викладачі кафедри системотехніки. Пропозиції щодо змін зазначених освітніх програм буде винесено на широке обговорення.