Плани по курсам

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, 1 кредит ECTS = 30 годин.

1 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Українське фахове мовлення 4 ECTS Іноземна мова 4 ECTS
Іноземна мова 4 ECTS Основи права 2 ECTS
Математичний аналіз 6 ECTS Лінейна алгебра і аналітична геометрія 6 ECTS
Безпека життєдіяльності 3 ECTS Фізика 6 ECTS
Дискретна математика 5 ECTS Дискретна математика 4 ECTS
Алгоритмізація та програмування 6 ECTS Чисельні методи 5 ECTS
Теорія алгоритмів 4 ECTS Об’єктно-орієнтоване програмування 5 ECTS
2 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Іноземна мова 4 ECTS Філософія 4 ECTS
Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін) 3 ECTS Іноземна мова 4 ECTS
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика 5 ECTS Методи оптимізації та дослідження операцій 5 ECTS
Організація баз даних та знань 5 ECTS Програмування на платформі .NET 5 ECTS
Операційни системи та системне програмування 5 ECTS Технології комп’ютерного проектування 5 ECTS
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів 5 ECTS Крос-платформне програмування 5 ECTS
Web-технології та web-дизайн 3 ECTS Моделювання систем 4 ECTS
3 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін) 3 ECTS Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін) 3 ECTS
Системний аналіз 5 ECTS Теорія прийняття рішень 5 ECTS
Інтелектуальний аналіз даних 5 ECTS Комп’ютерні мережі 5 ECTS
Гнучкі методології проектування програмних систем (Ajile) 5 ECTS Проектування інформаційних систем 4 ECTS
Методи та системи штучного інтелекту 4 ECTS Управління ІТ проектами 5 ECTS
Дисципліна за вибором (цикл професійної та практичної підготовки) 3 ECTS Дисципліна за вибором (цикл професійної та практичної підготовки) 3 ECTS
4 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Технології розподілених систем та паралельних обчислень 5 ECTS Економіка та бізнес 3 ECTS
Дисципліна за вибором 1 (цикл професійної та практичної підготовки) 4 ECTS Дисципліна за вибором 1 (цикл професійної та практичної підготовки) 4 ECTS
Дисципліна за вибором 2 (цикл професійної та практичної підготовки) 5 ECTS Дисципліна за вибором 2 (цикл професійної та практичної підготовки) 5 ECTS