Плани по курсам

ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System, 1 кредит ECTS = 30 годин.

 

1 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Українське фахове мовлення4 ECTS Іноземна мова4 ECTS
Іноземна мова4 ECTS Основи права2 ECTS
Математичний аналіз6 ECTS Лінейна алгебра і аналітична геометрія6 ECTS
Безпека життєдіяльності3 ECTS Фізика6 ECTS
Дискретна математика5 ECTS Дискретна математика4 ECTS
Алгоритмізація та програмування6 ECTS Чисельні методи5 ECTS
Теорія алгоритмів4 ECTS Об’єктно-орієнтоване програмування5 ECTS
2 курс
Весняний семестрОсінній семестр
Іноземна мова4 ECTS Філософія4 ECTS
Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін)3 ECTS Іноземна мова4 ECTS
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика5 ECTS Методи оптимізації та дослідження операцій5 ECTS
Організація баз даних та знань5 ECTS Програмування на платформі .NET5 ECTS
Операційни системи та системне програмування5 ECTS Технології комп’ютерного проектування5 ECTS
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів5 ECTS Крос-платформне програмування5 ECTS
Web-технології та web-дизайн3 ECTS Моделювання систем4 ECTS
3 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін)3 ECTS Дисципліна за вибором (цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін)3 ECTS
Системний аналіз5 ECTS Теорія прийняття рішень5 ECTS
Інтелектуальний аналіз даних5 ECTS Комп’ютерні мережі5 ECTS
Гнучкі методології проектування програмних систем (Ajile)5 ECTS Проектування інформаційних систем4 ECTS
Методи та системи штучного інтелекту4 ECTS Управління ІТ проектами5 ECTS
Дисципліна за вибором (цикл професійної та практичної підготовки)3 ECTS Дисципліна за вибором (цикл професійної та практичної підготовки)3 ECTS
4 курс
Весняний семестр Осінній семестр
Технології розподілених систем та паралельних обчислень5 ECTS Економіка та бізнес3 ECTS
Дисципліна за вибором 1 (цикл професійної та практичної підготовки)4 ECTS Дисципліна за вибором 1 (цикл професійної та практичної підготовки)4 ECTS
Дисципліна за вибором 2 (цикл професійної та практичної підготовки)5 ECTS Дисципліна за вибором 2 (цикл професійної та практичної підготовки)5 ECTS