Плани по циклам

Цикли Кредити
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
1 Українське фахове мовлення 4
2 Філософія 4
3 Іноземна мова 8
4 Основи права 2
5 Фізичне виховання 0
Природничо-наукові дисципліни
1 Лінейна алгебра і аналітична геометрія 6
2 Математичний аналіз 6
3 Фізика 6
Дисципліни базової підготовки за спеціальністю
1 Безпека життєдіяльності 3
2 Дискретна математика 9
3 Системний аналіз 5
4 Чисельні методи 5
5 Методи оптимізації та дослідження операцій 5
6 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика 5
7 Теорія прийняття рішень 5
8 Алгоритмізація та програмування 6
9 Організація баз даних та знань 5
10 Теорія алгоритмів 4
11 Інтелектуальний аналіз даних 5
12 Економіка та бізнес 3
Дисципліни професійної та практичної підготовки (обов’язкові)
1 Об’єктно-орієнтоване програмування 5
2 Операційни системи та системне програмування 5
3 Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів 5
4 Програмування на платформі .NET 5
5 Web-технології та web-дизайн 5
6 Технології комп’ютерного проектування 5
7 Крос-платформне програмування 5
8 Моделювання систем 4
9 Гнучкі методології проектування програмних систем (Ajile) 5
10 Методи та системи штучного інтелекту 4
11 Комп’ютерні мережі 5
12 Проектування інформаційних систем 4
13 Управління ІТ проектами 4
14 Технології розподілених систем та паралельних обчислень 5
Дисципліни професійної та практичної підготовки (вибіркові)
1 Проектування високонавантажених систем зберігання даних 5
2 Об`єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем 3
3 Оцінка ризиків в ІТ-проектах 5
4 Адміністрування та супроводження інформаційних систем 4
5 Технології захисту інформації 4
6 Сервіс-орієнтована архітектура програмного забезпечення 4
7 Internet-технології розподіленої обробки інформації 4
8 Технології розробки корпоративних Web-додатків 4
9 Інформаційні технологіїї реінжинірингу 4
10 Reengineering Information Technology 4
11 Методи та засоби візуального проектування 3
12 Технології та патерни програмування 3
13 Спеціалізовані бази даних (NoSQL) 4
14 Створення графічних моделей та анімація 3
15 Проектування та розробка ігрових додатків 4
16 Методи та засоби тестування якості інформаційних систем та технологій 3
17 Індуктивне програмування 4
18 Основи 3D-моделювання 3
19 Мобільні хмарні сервіси (MBaaS) 3
20 Інтелектуальні еволюційні методи системного проектування 5
21 Динаміка проектних команд 5
22 Технології створення віртуальної та доповненої реальності 5
23 Технології розробки UX та UI 5
24 Методи та засоби аналізу багатовимірних даних 5
25 Забезпечення якості розробки інформаційних систем та технологій 5
26 Основи SAP-технологій 5