Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалаврська програма кафедри системотехніки «Системна інженерія»

Входить до спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Системна інженерія (СІ) – це міждисциплінарний підхід, що охоплює проектування, створення, випробування і експлуатацію складних систем технічного та соціально-технічного характеру.

Розвиток науки і технологій, безпрецедентний прогрес інформатики, глобалізація економіки, викликають потребу у створенні все більш досконалих оборонних, освітніх, виробничих, транспортних, енергетичних та інших систем. У зв’язку з цим існує потреба у фахівцях, які володіють сучасними наукомісткими технологіями, чітко знають як забезпечити високу якість функціонування складних технічних, кібернетичних і організаційних систем і підтримувати конкурентоспроможність продукції, що випускається.

У зв’язку з тим, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно-апаратні комплекси, засновані на комп’ютерних технологіях, системна інженерія розглядається в нерозривній єдності з програмною інженерією.Причому саме системна інженерія розглядається як дисципліна, яка закладає і описує ключові принципи організації управління діяльністю зі створення систем будь-якого масштабу і призначення, розвиває методологію і засоби управління життєвим циклом (ЖЦ) складних систем, створює принципи та інструменти їх розробки. При цьому ключовим завданням є програмна реалізація системних рішень вищого рівня.

Бакалавр за спеціалізацією Системна інженерія вміє:

  • розробляти і забезпечувати супровід комп’ютеризованих систем, призначених для управління технологічними процесами, технічними об’єктами і бізнес-системами;
  • розробляти апаратне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем на базі сучасних мікроконтролерів;
  • розробляти програмне забезпечення систем автоматизованого управління на основі сучасних інформаційних технологій, теорії управління і прийняття рішень, новітніх технологій програмування і методів штучного інтелекту.

Випускник за спеціальністю АКІТ по спеціалізації «Системна інженерія» може працювати:

  • фахівцем з систем управління і автоматики на сучасних підприємствах;
  • програмістом, фахівцем з комп’ютерних систем і мереж;
  • фахівцем із забезпечення якості ПЗ (QA Engineer);
  • координатором і менеджером IT-проектів.