For Students

Кафедра системотехніки (СТ) є випусковою при підготовці бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями:

122 – Комп’ютерні науки;
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Для повноцінного засвоєння курсів професійно орієнтованої підготовки студенти вивчають:

 • мови програмування C# .NET, VB .NET, C++, Java, Object Pascal, Assembler, Lisp, Prolog та інші;
 • організацію та застосування операційних систем Windows, Unix, Linux, Macintosh;
 • засоби розробки програм MS Visual Studio, Sun Java Studio, CodeGear Studio, C++ Builder, та інші;
 • системи управління базами даних Oracle, MS SQL Server, MongoDB, InterBase, MySQL та інші;
 • мережеві протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML, VRML та інші;
 • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP , PHP та інші;
 • комп’ютерні мережі;
 • комп’ютерна графіка та анімація AutoCAD, Adobe PhotoShop, CorelDraw та інші;
 • захист інформації;

На старших курсах студентам пропонуються 2 альтернативних циклу дисциплін вільного вибору.

На кафедрі працюють наступні п’ять студентських семінарів і гуртків:

 • Проектування та реінжиніринг великомасштабних об’єктів (керівник д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.);
 • Розробка алгоритмів і
  програмного забезпечення для розв’язування задач структурного синтезу
  та аналізу територіально розподілених систем (керівник д.т.н., проф.
  Безкоровайний В.В.);
 • Проектування систем розподіленої обробки інформації (к.т.н., проф. Міщерякова Ю.В.);
 • Розробка інструментальних засобів візуального проектування (к.т.н., проф. Іванов В.Г.);

Випускники кафедри
займають керівні посади різного рівня в провідних вітчизняних та філіях
міжнародних компаній, серед яких найчастіше зустрічаються:

 • розробники високопродуктивних розподілених інформаційних систем;
 • архітектори кластерних систем, інтелектуальних розподілених сховищ даних, грід-систем,та ін.;
 • розробники розподілених додатків для моделювання та оптимізації
  технічних об’єктів, включаючи моделювання розподілених систем обробки
  даних;
 • розробники спеціалізованого програмного забезпечення;
 • адміністратори великих і корпоративних комп’ютерних мереж
 • адміністратори розподілених баз даних (банки, митниця, та ін.);
 • менеджери проектів;
 • інтегратори;
 • аналітики комп’ютерних систем;
 • керівники проектів;
 • постановники завдань;
 • розробники ігрових і графічних систем;
 • менеджери з продажу комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж і систем провідних фірм;
 • наукові співробітники;
 • викладачі.