Навчально-наукова лабораторія “Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах”

Навчально-наукова лабораторія створена з метою проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі теорії прийняття рішень, зокрема, на базі великих даних, розв’язання актуальних наукових проблем інформатизації організаційно-технічних систем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення наукових завдань, впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи у навчальний процес.

Основні завдання навчально-наукової лабораторії:

  • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування систем підтримки прийняття рішень на базі великих даних, в умовах невизначеності та багатокритеріальності;
  • розвиток сучасних інформаційних технологій проектування складних систем на базі платформ і технологій хмарних обчислень та технологій обробки великих даних;
  • дослідження ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації;
  • дослідження і розробка методів та інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах;
  • розвиток інформаційних технологій у задачах геометричного проектування;
  • удосконалення методології системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем.

Для виконання поставлених завдань лабораторія здійснює такі функції:

  1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідної тематики, об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
  2. Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та навчальний процес; участь у міжнародному співробітництві кафедри, співпраця з вітчизняними та закордонними навчальними, науковими закладами та установами відповідної спрямованості;
  3. Впровадження інноваційних технологій практичного навчання студентів, розвиток творчої ініціативи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри; організація на базі навчально-наукової лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
  4. Участь у розробці та реалізації галузевих, регіональних інноваційних проектів і програм з метою впровадження сучасних технологій, процесів і продуктів.

Науковий керівник – Калита Надія Іванівна, професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент.

Контакти: Корпус «А», кімн. № 265, тел. +38 (057) 702-10-06