Опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня

З метою забезпечення зворотного зв’язку, встановлення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи регулярно проводяться анонімні анкетування.

У березні 2021 року відбулося щосеместрове опитування студентів 1-4 курсів. Мета опитування – виявлення тенденцій, забезпечення зворотного зв’язку, адаптації процесу навчання. Опитування проводилося анонімно, у опитуванні прийняли учать 175 студентів.

Архів проміжних опитувань

З метою оновлення освітньої програми “Комп’ютерні науки та технології” проводиться опитування студентів щодо необхідності викладання нової дисципліни на кафедрі.

Пройти опитування та залишити свої коментарі можна за посиланням.

Опитування триває до 12.02.2021.