Опитування здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня

З метою забезпечення зворотного зв’язку, встановлення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи регулярно проводяться анонімні анкетування.

Архів проміжних опитувань