Відгуки стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження щодо ОНП “Комп’ютерні науки” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки просимо надсилати на електронну адресу:

Кафедра СТ ХНУРЕ