Інформація щодо вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня

Для кожного курсу та семестру визначена певна кількість кредитів, відведених під вивчення вибіркових дисциплін. Перед заповненням таблиці зверніть увагу на пояснення, яке наведене для кожного курсу окремо! Вибір дисциплін відбувається на наступний навчальний рік!

Студенту пропонується вибір як серед соціально-гуманітарних дисциплін, так і серед фахових (можливий вибір лише фахових дисциплін). Для кафедральних дисциплін вказані викладачі. Група відкривається при наявності не менше 15 слухачів, тому у разі якщо дисципліну вибере менше 15 студентів необхідно буде змінити вибір.

Силабуси дисциплін Ви зможете знайти за посиланням.