Навчально-наукові лабораторії та наукові гуртки

Навчально-наукові лабораторії

Навчально-наукові лабораторії створені з метою проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у відповідних галузях, розв’язання актуальних наукових проблем інформатизації організаційно-технічних систем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення наукових завдань, впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи у навчальний процес.

Наукові семінари

При кафедрі працює науковий семінар Академії Наук України з проблеми “Кібернетика”, “Системний аналіз”, “Математичне моделювання і прийняття рішень у соціально-економічних і технічних системах”.

Студентські наукові гуртки

Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язування задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем (д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.)

Розробка інструментальних засобів візуального проектування (к.т.н., проф. Іванов В.Г.)

Проектування систем навчання (к.т.н., проф. Міщеряков Ю.В.)

Аналіз даних (к.т.н., проф. Ситніков Д.Е.)