Результати досліджень та розробки

На основі фундаментальних досліджень кафедри системотехніки вирішуються прикладні задачі створення систем підтримки прийняття рішень для різних соціально-економічних і технічних об’єктів.

Визначні розробки кафедри:

  • концепція інформатизації Харківської області;
  • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи запобігання надзвичайним ситуаціям (НС);
  • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки і контролю проходження поштових відправлень на території України;
  • концепція і програма створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи для управління рухомими об’єктами;
  • принципи побудови і методи проектування систем підтримки прийняття рішень;
  • системи управління процесами проектування, створення і розвитку територіально-розподілених систем;
  • інформаційні технології в задачах геометричного проектування;
  • методологія системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем;
  • інформаційні технології реінжинірингу бізнес-процесів.

Результати досліджень використовуються в кваліфікаційних роботах здобувачів освіти, а також під час викладання дисциплін: «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Технології розробки корпоративних Web-додатків», «Прийняття рішень у бізнес-аналізі», «Проектування комп’ютеризованих систем управління», «Математичні методи оптимізації», «Управління проектами розробки корпоративних комп’ютерних систем», «Комп’ютерне моделювання динаміки систем» «Сучасні технології управління в організаційних системах».

Завдяки значним науковим напрацюванням кафедра системотехніки регулярно  перемагає в конкурсах наукових проєктів з держбюджетним та грантовим фінансуванням.

Наукові результати кафедри:

Відтворити відео