Громадське обговорення освітніх програм другого (магістерського) рівня

Рецензії стейкхолдерів просимо надсилати на електронну адресу до 30.11.21:

Кафедра СТ ХНУРЕ