Громадське обговорення освітніх програм другого (магістерського) рівня

Рецензії стейкхолдерів просимо надсилати на електронну адресу:

Кафедра СТ ХНУРЕ