Громадське обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня

Рецензії стейкхолдерів просимо надсилати на електронну адресу:

Кафедра СТ ХНУРЕ