Громадське обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня

Рецензії стейкхолдерів просимо надсилати на електронну адресу:

Кафедра СТ ХНУРЕ

Проєкти освітніх програм та навчальних планів

🗎 Проєкт навчального плану за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки та технології” першого (бакалаврського) рівня

🗎 Проєкт освітньо-професійної програми “Комп’ютерні науки та технології” першого (бакалаврського) рівня

Оновлення освітніх програм та навчальних планів

Переглянути оновлення