Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня​

2023 рік прийому

Затверджені навчальні плани та освітні програми

2022 рік прийому

Затверджені навчальні плани та освітні програми

2021 рік прийому

Затверджені навчальні плани та освітні програми

Проєкти та зміни освітніх програм та навчальних планів

2020 рік прийому

Затверджені навчальні плани та освітні програми
Оновлення 2021 року

Затверджені навчальні плани та освітні програми

Проєкти освітніх програм та навчальних планів

2019 рік прийому

Затверджені навчальні плани та освітні програми
Оновлення 2021 року