Академічна доброчесність

«Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень» (ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р.)

Матеріали з підтримки принципів академічної доброчесності стануть суттєвою допомогою для університету на шляху до забезпечення академічної доброчесності — дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти.