Магістратура

На кафедрі системотехніки ведеться підготовка магістрів за освітньою програмою Інформаційні технології проектування (ІТП) і освітньою програмою Системне проектування (СПр) для осіб, які отримали освітню ступінь бакалавра і ОКР спеціаліста за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

У магістратуру на конкурсній основі приймаються студенти, які успішно захистили перед Державною екзаменаційною комісією  кваліфікаційну роботу бакалавра, мають відповідний диплом або диплом спеціаліста і мають певні результати у науковій роботі за фахом. Протягом  навчання магістранти вивчають предмети відповідно до навчального плану і ведуть поглиблені дослідження з обраної наукової тематики під керівництвом викладача кафедри.

Магістратуру на кафедрі ведуть:

  • проф. І.В. Гребенник «Інформаційні технології в завданнях геометричного проектування»,
  • проф. В.В. Безкоровайний «Управління процесами проектування, створення і розвитку територіально-розподілених систем»,
  • проф. С.І. Чайників «Методологія системного аналізу та проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем»,
  • проф. В.Г. Іванов «Методи дослідження поведінкових властивостей розподілених систем при їх проектуванні»,
  • проф. М.Ю. Вишняк «Інформаційні технології проектування в реинжиниринге бізнес-процесів»,
  • проф. Ю.В. Міщеряков «Методи синтезу та оптимізації розподілених корпоративних комп’ютерних систем»,
  • проф. Н.І.Калита «Дослідження і розробка методів і інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах»,
  • проф. Л.В. Колесник,
  • доц. Л.Н. Ребезюк «Дослідження і розробка механізмів пошуку проектних рішень з використанням ситуаційно-прецедентного методу в різних предметних областях»,
  • доц. З.А. Імангулова.

При успішному захисті магістерської роботи ДЕК рекомендує продовжувати навчання в аспірантурі.