Навчально-наукова лабораторія “Системного проектування”

Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування» створена на підставі наказу № 359 від 18.12.2013, з метою ефективної організації процесу підготовки бакалаврів за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також магістрів за спеціалізацією “Інформаційні технології проектування”, “Системне проектування”, “Комп’ютеризовані системи управління і автоматика”, в області проектування складних, високонавантажених, розподілених систем обробки інформації.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

 • організація та проведення навчальних занять в області:
 • проектування складних, розподілених систем обробки інформації;
 • методів і засобів структурного проектування;
 • вивчення методів обробки великих обсягів даних;
 • дослідження ефективності та продуктивності розподілених, паралельних обчислювальних систем;
 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування високонавантажених, паралельних розподілених систем обробки інформації;
 • дослідження і розробка принципів взаємодії складових розподілених, паралельних систем;
 • впровадження ГРІД технологій в навчальний процес;
 • організація та проведення, в тому числі спільно з іншими підрозділами університету та сторонніми організаціями, семінарів, вебінарів, науково-практичних та онлайн-конференцій, круглих столів;
 • розвиток творчої ініціативи студентів, інноваційної діяльності студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри;
 • проведення на базі лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
 • забезпечення стажування співробітників інших організацій, а також дослідницької практики магістрів;
 • виконання науково-дослідних робіт співробітниками, аспірантами кафедри

Науковий керівник – Міщеряков Юрій Валентинович, Професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук.

Контакти: Корпус «Г», кімн. № 389, тел. +38 (057) 702-16-73