Чорна Ольга Сергіївна

Чорна Ольга Сергіївна

асистент кафедри системотехніки

Освіта та кар’єра

2012 – математик-аналітик з дослідження операцій (магістр), Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема диплому – «Оптимізація деяких класів функцій на множині циклічних перестановок»

2012-2015 рр. – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

з 2013 р. – асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Освітня діяльність

Асистує з навчальних дисциплін:Теорія інформації та кодування, Теорія ймовірностей і математична статистика, Чисельні методи, Технології розподілених систем та паралельних обчислень, Алгоритмізація та програмування, Комп’ютерна електроніка (Схемотехніка),Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.

Публікації та патенти

Автор має більше 20 публікацій, в тому числі 8 статей, з них 2 в наукометричнії базі Scopus.