Чорна Ольга Сергіївна

Асистент кафедри системотехніки

Освітня діяльність

  • Теорія інформації та кодування;
  • Теорія ймовірностей і математична статистика;
  • Чисельні методи;
  • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
  • Алгоритмізація та програмування;
  • Комп’ютерна електроніка (Схемотехніка);
  • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.

Освіта та кар’єра

2012 – математик-аналітик з дослідження операцій (магістр), Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема диплому – «Оптимізація деяких класів функцій на множині циклічних перестановок»

2012-2015 рр. – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

з 2013 р. – асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.

Публікації та патенти

Автор має більше 20 публікацій, в тому числі 8 статей, з них 2 в наукометричнії базі Scopus.