Морозова Анна Іванівна

Старший викладач кафедри системотехніки

Освітня діяльність

  • Основи 3D-моделювання
  • Математичне моделювання складних систем;
  • Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
  • Технології комп’ютерного проектування
  • Теорія алгоритмів

Освіта та кар’єра

2008 р.- закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інформаційні технології проектування».

2009 р. стажист-дослідник на кафедрі системотехніки

2012 р. закінчила аспірантуру в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

2012 р. асистент кафедри системотехніки

2017 р. старший викладач кафедри системотехніки

2021 р. кандидат технічних наук, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, Харків, спеціальність: 01.05.02 –  математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації – “Математичне моделювання поверхонь об’єктів авіаційної промисловості і машинобудівних деталей для реалізації на 3d-принтері

Публікації та патенти

Має понад 30 наукових та науково-методичних публікацій (в тому числі у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних), є співавтором розділів в 4 монографіях (одна з яких міжнародна, видана європейським видавництвом)