Ситніков Дмитро Едуардович

Професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Методи та засоби аналізу багатовимірних даних,
  • Спеціальні розділи інформаційних технологій проектування,
  • Чисельні методи,
  • Системний аналіз складних систем,
  • Introduction to Speciality.

Освіта та кар’єра

1988 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – прикладна математика.

1991 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ): спеціальність – інформаційні системи та процеси.

1992 р. – старший науковий співробітник кафедри програмного забезпечення (ХІРЕ).

1996 р. – доцент кафедри інформатики, інформаційних систем та процесів (ХДІК).

2000 р. – завідувач кафедри інформаційно-документних систем (ХДАК).

2017 р. – професор кафедри системотехніки (ХНУРЕ).

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Data Mining and Knowledge Discovery, логічне моделювання даних, прийняття рішень в умовах невизначеності.

Наукові та науково-технічні досягнення: розробив методи рішення логічних рівнянь з параметрами, методи генерації асоціативних правил в базах даних, алгебраїчні методи описання інформаційних об’єктів в контексті теорії приблизних множин.

Підготовка кадрів. Науковий керівник кандидата наук за спеціальністю «05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту» – О.В. Тітова (2005 р.).

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Неодноразово запрошувався для читання лекцій, проведення семінарів, організації міжнародних конференцій та керівництва магістерськими дисертаціями інститутами Італії, Великобританії та Японії.

Запрошувався у якості спеціального редактора міжнародними науковими журналами “Expert Systems” та “International Journal for Infonomics”.

Публікації та патенти

Має понад 130 наукових та науково-методичних публікацій.