Навчально-наукова лабораторія “Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах”

Навчально-наукова лабораторія створена з метою проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі теорії прийняття рішень, зокрема, на базі великих даних, розв’язання актуальних наукових проблем інформатизації організаційно-технічних систем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення наукових завдань, впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи у навчальний процес.

Основні завдання навчально-наукової лабораторії:

 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування систем підтримки прийняття рішень на базі великих даних, в умовах невизначеності та багатокритеріальності;
 • розвиток сучасних інформаційних технологій проектування складних систем на базі платформ і технологій хмарних обчислень та технологій обробки великих даних;
 • дослідження ефективності та продуктивності обчислювальних систем на базі технологій віртуалізації;
 • дослідження і розробка методів та інструментальних засобів автоматизованого управління поведінкою соціальних груп в організаційних системах;
 • розвиток інформаційних технологій у задачах геометричного проектування;
 • удосконалення методології системного аналізу і проектування сучасних комп’ютеризованих бізнес-систем.

Для виконання поставлених завдань лабораторія здійснює такі функції:

 1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідної тематики, об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 2. Впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та навчальний процес; участь у міжнародному співробітництві кафедри, співпраця з вітчизняними та закордонними навчальними, науковими закладами та установами відповідної спрямованості;
 3. Впровадження інноваційних технологій практичного навчання студентів, розвиток творчої ініціативи студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри; організація на базі навчально-наукової лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
 4. Участь у розробці та реалізації галузевих, регіональних інноваційних проектів і програм з метою впровадження сучасних технологій, процесів і продуктів.

На базі лабораторії працює науковий студентський гурток “Проектування систем навчання”, керівник – к.т.н., проф. Міщеряков Ю.В.

За результатами діяльності лабораторії опубліковано:

 • Dmitry Sitnikov, Polina Sytnikova, Andrii Kovalenko. Methods of Eliminating Features from Linguistic Equations. Computational Linguistics and Intelligent Systems conf. CoLInS 2021/ : CEUR Workshop Proceedings, Видання Scopus. 2021, Vol-2870, pp. 877-889.
 • Мірошниченко Н.С., Новицький О.С., Перова І.Г. Огляд підходів до діагностування посттравматичних стресових розладів. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту. Зб. наук. праць, Херсон. – 2021, с. 61-62

На базі лабораторії:

 • Міжнародний науковий проект Erasmus «598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», переміг на конкурсі в липні 2018 р., початок фінансування – січень 2019
 • Участь професора кафедри Нечипоренко А.С. як уповноваженого представника ХНУРЕ (колективного члену «P-Member»), у роботі Технічного комітету стандартизації ТК 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro» у складі ISO/TC 276 «Biotechnology», Наказ національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 20.04.18 № 106.
 • Договір про співпрацю з КНР: Меморандум між Китайським інститутом електроніки (“CIE”) та Харківським національним університетом радіоелектроніки ХНУРЕ з метою сприяння співпраці між Сторонами у сфері технологій хмарних обчислень та великих даних (Cloud Computing & Big Data), лютий 2018 р
 • Розгортання згідно Договору про співпрацю з КНР обчислювального кластеру високопродуктивних розподілених обчислень для тестування роботи з BigDataMining
 • Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин між ХНУРЕ та ХМАПО з науково-технічної, навчальної та виробничої діяльності від 15.03.2016р., затверджений ректорами ХМАПО та ХНУРЕ.

Науковий керівник – Калита Надія Іванівна, професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент.

Контакти: Корпус «А», кімн. № 265