Навчально-наукова лабораторія “Системного проектування”

Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування» створена на підставі наказу № 359 від 18.12.2013, з метою ефективної організації процесу підготовки фахівців за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також випускників за спеціалізацією “Інформаційні технології проектування” та “Системне проектування”, в області проектування складних, високонавантажених, розподілених систем обробки інформації.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:

 • організація та проведення навчальних занять в області:
  • проектування складних, розподілених систем обробки інформації;
  • методів і засобів структурного проектування;
  • вивчення методів обробки великих обсягів даних;
 • дослідження ефективності та продуктивності розподілених, паралельних обчислювальних систем;
 • дослідження і розробка принципів побудови і методів проектування високонавантажених, паралельних розподілених систем обробки інформації;
 • дослідження і розробка принципів взаємодії складових розподілених, паралельних систем;
 • впровадження ГРІД технологій в навчальний процес;
 • організація та проведення, в тому числі спільно з іншими підрозділами університету та сторонніми організаціями, семінарів, вебінарів, науково-практичних та онлайн-конференцій, круглих столів;
 • розвиток творчої ініціативи студентів, інноваційної діяльності студентів, залучення їх до наукової роботи кафедри;
 • проведення на базі лабораторії наукових досліджень магістрів та аспірантів кафедри;
 • забезпечення стажування співробітників інших організацій, а також дослідницької практики магістрів;
 • виконання науково-дослідних робіт співробітниками, аспірантами кафедри

На базі лабораторії працює науковий студентський гурток “Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язування задач структурного синтезу й аналізу територіально розподілених систем”, керівник – д.т.н., проф. Безкоровайний В.В.

За результатами діяльності лабораторії опубліковано:

 • Білова Т.Г., Дьоміна В.М., Побіженко І.О. Композиційне проектування та реструктуризація глобальної схеми мультибази даних. АСУ и приборы автоматики. 2021. № 177. С. 64–68 (фахове)
 • О. П. Говдерчак, Ситнікова П.Е. Aws step functions як невід’ємна складова архітектури системи з послідовним виконанням безсерверних функцій. АСУ та прилади автоматики. – 2021. – Вип. 177. – С. 17-22. Фахове
 • Иванцов А. С., Петрова Р. В. Разработка MIDI контроллера для музыкального секвенсора. The 4th Intern. Scientif. and pract. conf. Priority directions of science and technology development‖ (Dec. 20-22, 2020) SPC ― Sci-conf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2020, p. 486-490.
 • Калайда Н.С., Гребеннік І.В., Урняєва І.А. Оптимізація послідовності переміщення контейнерів під час обслуговування залізничного терміналу. VI Міжнар. наук.-техн. конф. «Поліграфічні, мульти-медійні та web-технології» (PMW-2021). 18-22 трав. 2021 р. Харків,с. 53-54

Науковий керівник – Міщеряков Юрій Валентинович, професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук.

Контакти: Корпус «Г», кімн. № 389