Яцик Микола Васильович

Старший викладач кафедри системотехніки, кандидат технічних наук

Освітня діяльність

Проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін:

  • алгоритмізація та програмування,
  • крос-платформне програмування,
  • об`єктно-орієнтоване програмування,
  • технології розподілених систем та паралельних обчислень, методи та системи штучного інтелекту,
  • програмування на платформі .NЕТ.

Керівництво бакалаврською підготовкою.

Освіта та кар’єра

2007 – 2011 р. Харківський національний університет радіоелектроніки, диплом бакалавра за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія».

2011 – 2012 р. Харківський національний університет радіоелектроніки, диплом магістра за спеціальністю «Системне програмування».

2014 – 2017 р. аспірант кафедри електронних обчислювальних машин ХНУРЕ.

У 2021 р. отримав наукового ступеня кандидата технічних наук в ХНУРЕ за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. Назва дисертації «Моделі та обчислювальні методи дослідження нелінійних шарових електродинамічних структур».

2021-2022 р. –  асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

З 2023 р. – по теперішній час старший викладач кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Наукова діяльність

Область наукових інтересів: системне програмування, комп’ютерна графіка, паралельні обчислення, математичне моделювання, обчислювальна фізика, розсіяння світла, розсіяння і генерація хвиль в нелінійних структурах.

Міжнародна діяльність/участь у міжнародних проектах

Грант 2012 – 2013 «Передові методи вирішення великомасштабних задач для суперкомп’ютерів і паралельних обчислень», грант по програмі «Вісбі» Карлстадського університету та Шведського інституту.

Грант 2012 – 2013 Електродинаміка відновлення інформаційних параметрів середовищ з використанням атомних функцій і вейвлетів за грантом №12.02.90425-2012 спільного Російського фонду фундаментальних досліджень та НАН України.

З 18.11.2017 по 02.12.2017 за запрошенням проф. Л. Ангермана знаходився з робочим візитом у Технічному університеті Клаустал, Клаустал-Зеллерфелд, Німеччина.

Публікації та патенти

Більше ніж 30 публікацій.