Урняєва Інна Анатоліївна

Доцент кафедри системотехніки, доктор філософії

Освітня діяльніст

Лекційні курси:

  • «Дослідження операцій»,
  • «Теорія прийняття рішень».

Проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін

  • «Теорія прийняття рішень»,
  • «Системний аналіз»,
  • «Організація та інформаційні технології наукових досліджень»,
  • «Моделі та методи прийняття рішень в системному проектуванні»,
  • керівництво бакалаврською підготовкою

Освіта та кар’єра

1993 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління».

2010р. – інженер кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2015р. – 2020р. асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2016р. – 2020р. – аспірант кафедри прикладної математики ХНУРЕ.

З 2020р.  по теперішній час – старший викладач  кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2021р. – доктор філософії (PhD) з галузі знань 12– Інформаційні технології за спеціальністю 124 – Системний аналіз. Захист дисертації відбувся 29.03.2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради  ДФ 64.052.001 Харківського національного університету радіоелектроніки. Тема дисертації: «Оптимізаційні задачі завантаження контейнерів: математичні моделі, методи розв’язання і застосування».

Наукова діяльність

Публікація статей, напрям наукової діяльності: створення сучасних комп’ютерних технологій (математичних моделей, методів, алгоритмів та програм), орієнтованих на розв’язання задач проектування оптимального завантаження контейнерів з урахуванням геометричних обмежень та умов балансу.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проєктах:

Erasmus+ 598236-EPP-1 2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP,  «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», 2018 2021 р.р.

Грант Німецької служби академічних обмінів: Förderprogramm Sommerschulen im Ausland 2021, Projekt № 57572182. Two DAAD German-Ukrainian Summer Schools 2021. “Lessons in Biomedicine learnt from Nanotechnology and Artificial Intelligence.

Публікації та патенти

Має більше 20 публікацій.