Колесник Людмила Володимирівна

Професор кафедри системотехніки, учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Теорія систем та системний аналіз,
  • Системи управління базами даних,
  • Організація баз даних та знань,
  • Теорія прийняття рішень.

Освіта та кар’єра

2000 р. – магістр з інформаційних технологій проектування, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – інформаційні технології проектування.

2005 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2006 р. – доцент кафедри системотехніки Харківський національний університет радіоелектроніки.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: методи та моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності.

Підготовка кадрів. Має право наукового керівництва підготовкою аспірантів за спеціальністю: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Громадська діяльність

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02, Харківського національного університету радіоелектроніки.

Нагороди та премії

Подяка Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Публікації та патенти

Має понад 50 публікацій, у тому числі 1 монографія.