Чорна Ольга Сергіївна

Старший викладач кафедри системотехніки, кандидат технічних наук

Освітня діяльність

Лекційні курси:

  • «Мови програмування для аналізу даних».

Асистує з навчальних дисциплін:

  • «Алгоритмізація та програмування»,
  • «Алгоритмізація та програмуванн (англійською мовою)»,
  • «Організація баз даних і знань (англійською мовою)»,
  • «Гнучкі методології проектування інформаційних систем (Agile)»,
  • «Об`єктно-орієнтоване програмування»,
  • керівництво бакалаврською підготовкою.

Освіта та кар’єра

2012 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю прикладна математика.

2012-2015 рр. – аспірант ХНУРЕ, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2013-2021 рр. – асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

З 2021 р. по теперішній час – старший викладач кафедри системотехніки ХНУРЕ.

2021 р. – кандидат технічних наук (прирівнюється до доктора філософії (PhD) за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Захист дисертації відбувся 29.04.2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.180.01 при Інституті проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України. Тема дисертації: «Математичні моделі та методи оптимізації на циклічних перестановках та їх застосування».

Наукова діяльність

Публікація статей, напрям наукової діяльності:комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та розв’язання комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування, комбінаторні задачі маршрутизації.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у міжнародних проєктах:

– Erasmus+ 598236-EPP-1 2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», 2018-2021 р.р.

Публікації та патенти

Автор має більше 20 публікацій, в тому числі 8 статей, з них 2 в наукометричнії базі Scopus.