Мінухін Сергій Володимирович

Професор кафедри системотехніки, доктор технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Комп’ютерні мережі;
  • Розподілені та паралельні обчислення;
  • Хмарні обчислення;
  • Технології тестування;
  • Високопродуктивні розподілені інфраструктури;
  • Хмарні технології.

Освіта та кар’єра

1976 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».

1988 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захистив у ХІРЕ.

1988 р. – старший науковий співробітник, старший викладач кафедри ЕОМ ХІРЕ.

1991 р. – викладач, доцент кафедри економічної інформатики та АСУ ХІЕІ.

1997 р. – доцент кафедри інформаційних систем ХДЕУ.

2007 р. – доцент кафедри інформаційних систем ХНЕУ.

2010 р. – професор кафедри інформаційних систем ХНЕУ.

2016 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.

Наукова діяльність

Приймав участь у якості: відповідального виконавця науково-дослідних держбюджетних НДР МОН України в 2005–2011 рр.; виконавця держбюджетних НДР МОН України в 2014–2017 рр.

Нагороди та премії

Відмінник освіти, 2017 р.

Публікації та патенти

Має більш ніж 200 публікацій та методичних праць, в тому числі 8 монографій та 3 патенти. 3 патенти на корисну модель.