Пономарьова Світлана Владиславівна

Асистент кафедри системотехніки, інженер

Освітня діяльність

  • Чисельні методи
  • Теорія ймовірностей, ймовірністні процеси та мат. статистика
  • Моделювання систем
  • Системи управління базами даних
  • Організація баз даних та знань
  • *Спеціалізовані бази даних (NоSQL)
  • Моделі та засоби в управлінні ІТ-проектами
  • Системний аналіз складних систем управління

Освіта та кар’єра

2013 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом «Комп’ютерні науки», здобула кваліфікацію «фахівець з інформаційних технологій».

2014 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування», здобула кваліфікацію «аналітик комп’ютерних систем».

2015 р. – закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування», здобула кваліфікацію «менеджер зовнішньоекономічної діяльності».

2014 – 2018 рр. – аспірантка кафедри системотехніки ХНУРЕ за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».

З 2014 р. інженер кафедри системотехніки ХНУРЕ.

З 2017 р. асистент кафедри системотехніки ХНУРЕ.

Наукова діяльність

Публікація статей, участь у конференціях, напрям наукової діяльності: інформаційні технології управління інтелектуальними командами.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у міжнародних проєктах:

Erasmus+ 598236-EPP-1 2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens, dComFra», 2018-2021 р.р.

Публікації та патенти

Має 15 публікацій.