Дисципліни за вибором

Проектування високонавантажених систем зберігання даних (5 семестр)
Об`єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем (5 семестр)
Методи та засоби візуального проектування (5 семестр)
Створення графічних моделей та анімація (5 семестр)
Основи 3D-моделювання (5 семестр)
Оцінка ризиків в ІТ-проектах (5-6 семестр)
Спеціалізовані бази даних (NoSQL) (5-6 семестр)
Проектування та розробка ігрових додатків (5-6 семестр)
Індуктивне програмування (5-6 семестр)
Технології та патерни програмування (6 семестр)
Методи та засоби тестування якості інформаційних систем та технологій (6 семестр)
Мобільні хмарні сервіси (MBaaS) (6 семестр)
Адміністрування та супроводження інформаційних систем (7 семестр)
Технології захисту інформації (7 семестр)
Сервіс-орієнтована архітектура програмного забезпечення (7 семестр)
Internet-технології розподіленої обробки інформації (7 семестр)
Технології розробки корпоративних Web-додатків (7 семестр)
Інтелектуальні еволюційні методи системного проектування (7 семестр)
Динаміка проектних команд (7 семестр)
Технології створення віртуальної та доповненої реальності (7 семестр)
Основи SAP-технологій (7 семестр)
Інформаційні технологіїї реінжинірингу (8 семестр)
Технології розробки UX та UI (8 семестр)
Методи та засоби аналізу багатовимірних даних (8 семестр)
Забезпечення якості розробки інформаційних систем та технологій (8 семестр)
Системне програмування (3 семестр)
Теорія інформації в системах управління і автоматики (4 семестр)
Математичне моделювання складних систем (5 семестр)
Програмування вбудованих мікроконтролерних систем управління (5 семестр)
Теоретичні основи систем управління дискретної дії (6 семестр)
Моделі та засоби в управлінні проектами СУА (6 семестр)
Кросплатформене програмування (6 семестр)
Проектування високонавантажених систем зберігання даних (6 семестр)
Теорія розробки та прийняття управлінських рішень (7 семестр)
Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем (7 семестр)
Інтернет технології (7 семестр)
Периферійні засоби автоматики (7 семестр)
Комп’ютерні технології проектування систем автоматики (8 семестр)
Об’єктно-орієнтоване моделювання складних систем (8 семестр)
Дослідження операцій (8 семестр)