Робота секції «Методи і засоби прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і ризику»

20 вересня на кафедрі системотехніки відбулося засідання секції «Методи і засоби прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і ризику» Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ ст.». В засіданні секції взяли участь студенти кафедри, які представили свої доповіді.